Tin tức

Bắc Giang: Thiết thực bảo vệ quyền trẻ em

Đăng bởi: ngoicvn
19/05/2014

Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019, dự kiến diễn ra giữa tháng 9/2014. Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang phát động đợt thi đua từ tháng 5 đến 9/2014, với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể:


Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động Hội Bảo vệ quyền trẻ em nhiệm kỳ qua; Tiếp tục tuyên truyền phong trào thi đua năm 2014 và phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, hội viên để tạo khí thế thi đua mới;

Tiếp tục phát triển tổ chức Hội và hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực cho cán bộ, hội viên trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Thường xuyên nắm chắc tình hình trẻ em, nhất là số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em bị xâm hại, để có biện pháp giúp đỡ, tư vấn kịp thời; Tích cực vận động nguồn lực, xây dựng quỹ Hội, tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em.

Phấn đấu trong đợt thi đua này mỗi thành Hội, huyện Hội có từ 2 - 3 hoạt động lớn vì trẻ em; mỗi chi hội trực thuộc có từ 1 - 2 hoạt động lớn vì trẻ em.

(Theo Báo Bắc Giang)


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty