Tin tức

Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững sẽ hoàn thiện hơn so với năm 2016

Đăng bởi: ngoicvn
07/02/2017

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại &

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khi chia sẻ về việc tổ chức chương trình đánh giá xếp hạng

doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2017.

Theo ông Vinh, chương trình được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt

Nam (VBCSD) thuộc VCCI tổ chức thường niên trên phạm vi quốc gia và tầm vóc quốc

tế. “Đây là chương trình uy tín nhất tại thời điểm này nhằm đánh giá và xếp hạng các

doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam”  – ông Vinh nói.

Để hoàn thiện bộ chỉ số CSI trong năm 2017, VBCSD sẽ dựa trên thành quả của bộ chỉ số

đã thực hiện năm 2016. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn bộ chỉ số và

phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn chung của Việt Nam, do các chuyên

gia hàng đầu Việt Nam từ các bộ ngành, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Năm 2017, VBCSD sẽ hướng tới 6 mục tiêu gồm: Thứ nhất, đánh giá và xếp hạng các

doanh nghiệp phát triển bền vững; Thứ hai, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi

ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội; Thứ ba,thúc

đẩy kinh doanh  theo hướng phát triển bền vững; Thứ tư, tăng cường trao đổi và hợp tác về

phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh

nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự; Thứ năm, hỗ trợ các doanh nghiệp

Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền

vững và hội nhập kinh tế; Thứ sáu, thúc đẩy nhân rộng áp dụng CSI trong cộng đồng

doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Vinh cho biết thêm, việc tham gia và đạt thứ hạng cao trong bảng xếp

hạng còn mở ra cho các doanh nghiệp cơ hội nâng cao uy tín, thương hiệu, thu hút nguồn

nhân lực, cơ hội kinh doanh mới thông qua việc gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu

tư và cổ đông, góp phần vào việc phát triển kinh doanh theo hướng bền vững, nâng cao

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Để việc thực hiện báo cáo bền vững được mở rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, năm

2017, dự kiến VBCSD cũng sẽ xuất bản các ấn phẩm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện

báo cáo bền vững: Các ẩn phẩm sẽ được xây dựng và biên tập từ các tư liệu hướng dẫn có

chọn lọc của quốc tế. Sau đó được VBCSD dịch và phát hành tại Việt Nam, sử dụng trong

các buổi hội thảo, khóa đào tạo và các hoạt động do VBCSD tổ chức. Đây là các tài liệu

cập nhật nhất và hướng dẫn cặn kẽ các doanh nghiệp trong việc lập báo cáo bền vững đồng

thời chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới

trong quá trình thực hiện báo cáo bền vững.

Ngoài ra, VBCSD cũng sẽ tiếp tục tổ chức một số hội thảo, tập huấn định hướng và hướng

dẫn doanh nghiệp lập báo cáo bền vững; tham gia đồng tổ chức và giới thiệu các doanh

nghiệp Việt Nam tham gia giải thưởng quốc tế và uy tín về báo cáo bền vững. Chẳng hạn

như ASRA 2016, đại diện Việt Nam là tập đoàn Bảo Việt được vinh danh với 2 giải

thưởng.

Ngoài ra, VBCSD cũng sẽ đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh top 100 doanh nghiệp

Việt Nam tại Việt Nam và với bạn bè, đối tác quốc tế (69 Hội đồng Doanh nghiệp trong

Mạng lưới Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Thế giới, Mạng lưới Hiệp

ước Toàn cầu, Mạng lưới CSR Châu Á, …). (Diễn đàn Doanh nghiệp 22/1/2017)


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty