Tin tức

CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (NGOs) NƯỚC NGOÀI TIẾP TỤC ƯU TIÊN HỖ TRỢ VIỆT NAM GIẢM NGHÈO & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đăng bởi: ngoicvn
10/12/2013

Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) nước ngoài vừa bế mạc. Sau đây là Tuyên bố chung của Hội nghị


 Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam và NGOs nước ngoài đã diễn ra tại Hà Nội trong ngày 28 và 29/11/2013, với sự tham gia của gần 500 đại biểu thuộc cộng đồng NGOs, các cơ quan hợp tác phát triển song phương và đa phương, các nhà tài trợ, đại diện các đại sứ quán, một số viện nghiên cứu chiến lược của các nước và hơn 400 đại biểu từ các bộ, ngành trung ương, các tổ chức nhân dân, các tổ chức đối tác khác, cơ quan nghiên cứu và đại diện các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Nhìn lại 10 năm hợp tác vừa qua

Hội nghị đánh giá cao những thành tựu trong việc thực hiện chính sách và chương trình giảm nghèo và phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đạt được, giúp giảm nghèo nhanh và bền vững cũng như góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs). Các

Phó thủ tướng chính phủ Việt Nam Phạm Bình MinhChính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NGOs, nhất là cải thiện hơn nữa môi trường pháp lý phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của NGOs  nước ngoài. Đề nghị Uỷ ban công tác về NGOs nước ngoài và các bộ, ngành liên quan nỗ lực nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sửa đổi các văn bản pháp quy theo hướng đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính liên quan NGOs nước ngoài; đồng thời, cần thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ hợp tác, như; nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác, năng lực cán bộ địa phương và cộng đồng. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động của NGOs nước ngoài tại địa phương mình, bảo đảm quản lý dự án hiệu quả, đồng thời thực hiện đúng các cam kết với các tổ chức tài trợ.

đại biểu cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc hiện thực hóa các cam kết đưa ra tại Hội nghị quốc tế lần thứ hai, năm 2003, thông qua việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ NGO nước ngoài.

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, Việt Nam và NGOs nước ngoài đã phát triển mối quan hệ đối tác hiệu quả, bình đẳng, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, chân thành và cởi mở. Thông qua các hoạt động nhân đạo và phát triển, NGOs nước ngoài và các đối tác Việt Nam đã:

1. Góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam, thông qua việc giới thiệu và triển khai các mô hình mẫu về giảm nghèo và phát triển bền vững để góp thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu ưu tiên của Chính phủ;

2. Góp phần nâng cao năng lực cho đối tác phía Việt Nam, đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển và những người hưởng lợi;

3. Góp phần chuyển tải các thông tin, thông điệp tích cực của Việt Nam tới thế giới, thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam;

4. Góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới, vì hoà bình, đoàn kết và hữu nghị.

Hướng tới sự hợp tác trong tương lai

Hội nghị nhận thấy, mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội và đã trở thành một quốc gia thu nhập trung bình thấp, song vẫn còn là một nước đang phát triển, với nền kinh tế đang chuyển đổi, gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và thuộc những nước chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Do vậy, Việt Nam tiếp tục cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là NGOs nước ngoài, để đương đầu với những thách thức trong phát triển bền vững như giảm nghèo, giáo dục và dạy nghề, y tế, các vấn đề xã hội, hậu quả chiến tranh, và bảo vệ môi trường.

Việt Nam cam kết, thông qua Uỷ ban Công tác về NGOs nước ngoài, với sự hợp tác của các bộ ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức nhân dân, các đối tác khác của Việt Nam và NGOs nước ngoài:

- Cải thiện môi trường pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động của NGOs nước ngoài, cũng như tiếp nhận, quản lý, và sử dụng viện trợ NGO nước ngoài vì mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững;

Ông Marko Lovrekoric, đồng giám đốc Trung tâm Dữ liệu NGOs: Các bạn Việt Nam đã làm cho cả thế giới ngạc nhiên, không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế không ngừng mà quan trọng hơn là những thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Với sự giúp đỡ của người dân và Chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đã gặt hái những thành công đáng kế. 

- Xác định ưu tiên quốc gia trong từng lĩnh vực, địa bàn.

- Tăng cường cơ chế tiếp cận dữ liệu chính xác để giúp sự hỗ trợ từ phía NGOs nước ngoài hiệu quả và thiết thực hơn;

- Khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân và các bên liên quan vào việc thực hiện các mục tiêu quốc gia;

- Tăng cường giám sát và đánh giá việc quản lý và sử dụng viện trợ NGO nước ngoài;

- Nâng cao năng lực cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương của Việt Nam để tăng cường hiệu quả hợp tác.

NGOs nước ngoài cam kết, thông qua hợp tác với các cơ quan đối tác Việt Nam:

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cũng như các nguồn lực khác từ bên ngoài để hỗ trợ Việt Nam có hiệu quả hơn trong việc giảm nghèo và phát triển bền vững;

- Xây dựng các chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu của người dân và định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam;

- Nâng cao năng lực và khuyến khích sự tham gia của các đối tác địa phương và người hưởng lợi;

- Nhân rộng và phát huy mô hình hợp tác 3 bên: chính quyền – NGO nước ngoài/đối tác Việt Nam – người hưởng lợi;

- Chia sẻ thông tin về các mô hình và các dự án hiệu quả cũng như nhu cầu của người dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế;

- Cung cấp thông tin khách quan, chính xác về Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Phía Việt Nam và các NGO nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng quan hệ hợp tác bền vững trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

(Theochinhphu.vn)


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty