Tin tức

Cần tiếp tục cung cấp các vật phẩm y tế

Đăng bởi: ngoicvn
26/03/2014
Cần tiếp tục cung cấp các vật phẩm y tế
Sự thiếu hụt vật phẩm y tế ở hầu hết các tỉnh dự án cũng gây không ít khó khăn cho việc đảm bảo chất lượng dịch vụ tiếp cận và hoàn thành các chỉ tiêu, vậy bà có thể cho biết việc triển khai hoạt động của dự án và bên cạnh đó kiến nghị gì?

Bà Đỗ Thị Vân – Giám đốc Dự án thành phần VUSTA, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS trả lời:

1.Cung cấp dịch vụ

Hiện nay, chúng tôi đã thiết lập và mở rộng gói dịch vụ thiết yếu về can thiệp dự phòng HIV trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại cộng đồng. Mở rộng và cải thiện các dịch vụ điều trị, chăm sóc và hỗ trợ HIV/AIDS, tối đa hóa các lợi ích về dự phòng, điều trị ARV.

Các VNGO triển khai dự án đã làm việc với PAC tại các tỉnh để rà soát địa bàn hoạt động, tránh trùng lặp và tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai những hoạt động tại địa bàn. Các VNGO hỗ trợ các tổ chức dựa vào cộng đồng xây dựng kế hoạch chi tiết theo năm và quý về cung cấp dịch vụ dự phòng giảm hại cho các nhóm đối tượng đích và ký hợp đồng với các tiếp cận viên để thực hiện hoạt động.

Các tổ chức dựa vào cộng đồng tiến hành cung cấp dịch vụ đồng đẳng về dự phòng và chăm sóc hỗ trợ cho các khách hàng của nhóm đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm HIV.

Dự án đã hoàn thành bộ tài liệu khung tập huấn dự phòng và chăm sóc hỗ trợ cho các tổ chức dựa vào cộng đồng, điều chỉnh bộ câu hỏi đánh giá năng lực về dự phòng của tiếp cận viên đồng thời tiến hành ra soát, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật mảng dự phòng đã xây dựng trong giai đoạn 1; chỉnh sửa cập nhật những tài liệu trên cơ sở ý kiến những đối tác để thực hiện ở giai đoạn 2.

2. Tạo môi trường thuận lợi cho sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự

Hiện nay chúng tôi đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia, Bộ Y tế, USAID tổ chức Hội thảo thường niên của các tổ chức xã hội với chủ đề “Tăng cường sự tham gia và hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội trong thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”.

Cấp tài trợ nhỏ và hỗ trợ kỹ thuật cho 4 mạng lưới quốc gia của người sống chung với HIV và các nhóm nguy cơ cao để tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới: tập huấn xây dựng kế hoạch hoạt động, khảo sát lập bản đổ và đánh gia nhu cầu của các nhóm cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao, tập huấn cho ban điều hành mạng lưới và truyền thông cho cộng đồng về chính sách và pháp luật.

Tại các tỉnh dự án, các tổ chức dựa vào cộng đồng và đơn vị triển khai dự án phối hợp với các cơ quan tại địa bàn tỉnh tổ chức những sự kiện truyền thông của các nhóm trong những hoạt động phòng chống HIV/AIDS nhân dịp Tết Trung Thu nhằm hỗ trợ trẻ OVC, ngày quốc tế phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống HIV/AIDS và tham gia vào các hoạt động tại địa phương.

Tổ chức các đoàn giám sát liên ngành tại các tỉnh: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, đoàn giám sát đã thăm và làm việc với các nhóm của từng tỉnh và làm việc với lãnh đạo PAC của các tỉnh nhằm tăng cường kết nối giữa các tổ chức xã hội với cơ quan quản lý nhà nước.

Hỗ trợ tổ chức gặp mặt thường niên của Diễn đàn xã hội dân sự hợp tác phòng, chống HIV/AIDS, đây chính là dịp để các tổ chức xã hội và cộng đồng đang hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống AIDS chia sẻ kết quả, kinh nghiệm về hoạt động, phát triển tổ chức, huy động nguồn lực, xác định các vấn đề ưu tiên trong can thiệp HIV/AIDS với từng nhóm cộng đồng và thảo luận các chiến lược nhằm tăng cường hiệu quả và bền vững của chương trình.

3. Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội dân sự và tăng cường năng lực thể chế

Trước tiên, chúng tôi đánh giá nhu cầu năng lực của các tiểu dự án, đơn vị thực hiện dự án. Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho dự án thành phần VUSTA gửi PR và nhà tài trợ. Hoàn thiện và ban hành bộ tài liệu tập huấn về phát triển tổ chức cho các tổ chức thực hiện dự án.

PACT, CARE và các VNGO tiến hành các chuyến giám sát và hỗ trợ kỹ thuật tại thực địa tới 10 tỉnh để thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ tại chỗ cho các cán bộ mới của VNGO và các tổ chức dựa vào cộng đồng mới thành lập, còn yếu. Kiểm tra chất lượng triển khai những hoạt động và giám sát, nâng cao chất lượng chương trình, tổng hợp báo cáo các chỉ số.

Hỗ trợ các mạng lưới nhận tài trợ của dự án trong việc triển khai hoạt động, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về quản lý tài chính.

Phối hợp với các cơ quan quản lý tài trợ xây dựng hướng dẫn triển khai các hoạt động sinh kế, vốn quay vòng nhằm hướng dẫn các tổ chức thực hiện hoạt động tại địa bàn theo đúng quy định và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Để đạt được những điều như trên, chúng tôi đã phải cố gắng vượt qua rất nhiều khó khăn như việc chuyển kinh phí còn quá chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hoạt động và tiến độ giải ngân của toàn dự án: các hoạt động tập huấn, hội thảo, in ấn tài liệu truyền thông, các hoạt động giao ban, hoạt động tiếp cận… đều diễn ra chậm so với kế hoạch và dồn vào cuối năm.

Nhân sự của các nhóm tổ chức dựa vào cộng đồng không ổn định, do ngân sách chuyển chậm các nhóm khó khăn trong việc thuê văn phòng, duy trì tiếp cận viên của các nhóm, việc tuyển dụng và tổ chức tập huấn cho tiếp cận viên bị chậm nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dự án.

Thiếu vật phẩm y tế nên các đơn vị thực hiện dự án phải xin từ các nguồn khác để phát cho các nhóm và sử dụng số còn tồn từ năm trước. Tài liệu dự án in đã phát hết trong khi Quỹ Toàn cầu phê duyệt kế hoạch mua sắm đấu thầu chậm nên chưa kịp triển khai in bổ sung. Do vậy các nhóm không đủ tài liệu truyền thông để phát cho khách hàng, nhiều nhóm phải đi xin tài liệu từ bên ngoài cộng đồng hoặc photocopy lại tài liệu để phát. Việc này ảnh hưởng đến hoạt động tiếp cận khách hàng và việc hoàn thành chỉ tiêu cam kết với nhà tài trợ và chất lượng hoạt động dự án.

Dịch vụ tại chỗ và lưu động ở một số địa bàn như Vĩnh Phúc, Thái Hòa – Nghệ An vẫn thu phí do không còn chỉ tiêu xét nghiệm miễn phí, nên không có sinh phẩm miễn phí cho dự án thành phần VUSTA, trong khi tiểu ban Quan lý dự án không dự trù khoản kinh phí dành cho sinh phẩm trong giai đoạn này.

Chính những điều này, chúng tôi mong rằng PR tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, cung cấp các vật phẩm y tế và điều phối các cơ quan địa phương trong việc triển khai những hoạt động dự án tại địa bàn đúng tiến độ và đạt chất lượng.

PR hỗ trợ cho hoạt động dịch vụ tại chỗ và lưu động như chi phí đi lại và cho phí sinh phẩm, hỗ trợ cho việc tiêu hủy bơm kim tiêm tại tỉnh dự ánh thành phần VUSTA do Dự án thành phần VUSTA không kết cấu kinh phí cho các hoạt động này.

Theo vusta.vn

Trong ảnh: Bà Đỗ Thị Vân - Giám đốc dự án thành phần VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS phát biểu tại buổi họp


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty