Tin tức

Cắt giảm thất thoát... Hiệu quả sử dụng nguồn lực & Đổi mới sinh thái vì các chuỗi lương thực bền vững

Đăng bởi: ngoicvn
15/11/2013

 Đây là tên gọi Diễn đàn lần thứ 15 về đổi mới sinh thái & Bàn tròn UNEP về đổi mới sinh thái, diễn ra ngày 12 – 13/11/2013 tại Hà Nội, do Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam) cùng Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Tổng cục Môi trường thuộc Ủy ban Châu Âu tổ chức.


 

 Diễn đàn này được gọi là “sự minh họa chi tiết việc sử dụng hiệu quả nguồn lực và sự đổi mới sinh thái có thể đóng góp như thế nào vào việc làm cho các chuỗi lương thực bền vững hơn; đặt trọng tâm vào việc chế biến lương thực, đóng gói và các giải pháp bán lẻ”.

 Diễn đàn gồm 6 phiên, theo các nội dung:

1/- Động lực hợp tác quốc tế về sử dụng hiệu quả nguồn lực và đổi mới sinh thái (từ góc nhìn toàn cầu và châu Á). 2/- Đổi mới sinh thái và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhằm tiết giảm lãng phí lương thực (Ưu tiên toàn cầu đối với việc giải quyết tình trạng lãng phí lương thực; tìm hiểu các chuỗi giá trị thực phẩm và ví dụ doanh nghiệp đổi mới sinh thái nhằm tiết giảm lãng phí lương thực. Cùng đó là nhiều ví dụ về đổi mới sinh thái trong thực tiễn, từ góc độ doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc  lĩnh vực chế biến thực phẩm, bao bì đóng gói, bán lẻ).

3/- Đổi mới sinh thái trong các phân ngành chủ chốt các chuỗi cung ứng lương thực (chế biến, đóng gói, bán lẻ). Phác họa bối cảnh phân ngành và khám phá các cơ hội, thách thức đối với doanh nghiệp, nhằm tiết giảm lãng phí lương thực thông qua việc sử dụng hiệu quả  nguồn lực và đổi mới sinh thái, nêu bật những ứng dụng thực tiễn từ các công ty và tạo thuận lợi để thảo luận các chủ đề chính.

4/- “Vì một hành tinh khỏe mạnh – Những thách thức cho chính sách và doanh nghiệp đối với tương lai”. Thảo luận về những thách thức lớn hơn trong việc cung cấp lương thực cho dân số thế giới đang ngày càng gia tăng và các tác động đối với việc hoạch định chính sách và đưa ra các quyết định kinh doanh.

5/- Mở rộng quy mô sử dụng hiệu quả nguồn lực và đổi mới sinh thái: chương trình hỗ trợ hiện có và những yếu tố thuận lợi cho doanh nghiệp; giới thiệu các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiện có và những sáng kiến chính sách.

6/- Nâng cao năng lực - Bài học từ thực tiễn. Tóm tắt những điểm chính về phương pháp thúc đẩy đổi mới sinh thái và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong khu vực tư nhân, cũng như những tác động đối với các nhà hoạch định chính sách.

Diễn đàn này tập trung giới thiệu 18 trường hợp nghiên cứu điển hình trong việc chế biến, đóng gói và bán lẻ lương thực tiêu biểu cho những thực tiễn tốt đã được triển khai trong các doanh nghiệp thuộc ngành lương thực ở châu Âu, châu Á. Các trường hợp nghiên cứu đó sẽ minh họa việc sử dụng hiệu quả nguồn lực và đổi mới sinh thái đang thúc đẩy việc đổi mới ra sao và đang biến thách thức thành cơ hội trên thị trường, tăng cường năng lực kỹ thuật và khả năng thu lợi nhuận thế nào.

Diễn đàn Châu Âu về đổi mới sinh thái được xác định “là sự kiện nâng cao nhận thức trong kế hoạch, hành động đổi mới sinh thái, được xây dựng nhằm tăng cường việc thị trường chấp nhận các giải pháp sáng tạo thông qua chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất ở cấp độ chính sách và cấp độ doanh nghiệp”.

Diễn đàn cũng được coi là “cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia kỹ thuật chứng kiến những người có trách nhiệm đi đầu đang chấp nhận thách thức ra sao, nhằm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu cho mọi người”.                                                                                      

PNB


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty