Tin tức

Chuẩn bị Đại hội toàn quốc VUSTA lần thứ VII (2015 - 2020)

Đăng bởi: ngoicvn
20/12/2013

Sau hơn 30 năm hoạt động, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã phát triển mạnh về cả tổ chức và hoạt động, tập hợp được đội ngũ ngày càng đông đảo trí thức khoa học và công nghệ. Qua 6 kỳ Đại hội, VUSTA đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.


 Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự kiến được tổ chức trong quý II năm 2015. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của VUSTA, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt Nghị quyết 27-NQ/TW, Chỉ thị 42-CT/TW về Liên hiệp Hội Việt Nam và nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức của VUSTA.

Đại hội VII của VUSTA có trách nhiệm xây dựng những nội dung thiết thực để triển khai thực hiện nghị quyết này, cụ thể là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW. Nhiệm vụ của Đại hội là tổ chức là thảo luận báo cáo chính trị trình Đại hội, thống nhất hoàn thiện định hướng chiến lược phát triển VUSTA giai đoạn đến năm 2020, quyết nghị các nhiệm vụ chủ yếu của VUSTA nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thảo luận về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của VUSTA; Bầu các cơ quan lãnh đạo của VUSTA.

Theo vusta.vn


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty