Tin tức

Cơ hội và thách thức cho VNGOs huy động nguồn lực

Đăng bởi: ngoicvn
06/11/2013

Hội thảo Nhận thức của dân về hoạt động từ thiện của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) - Cơ hội & thách thức cho việc huy động nguồn lực, do Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế & môi trường (iSEE) cùng Viện Xã hội học (IOS) thuộc Viện hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức ngày 5/11/2013, có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.


Các ý kiến tại Hội thảo xoay quanh kết quả nghiên cứu được tiến hành từ tháng 5 đến tháng 10/2013, với 1.200 người tham gia điều tra bảng hỏi tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Nam Định, Đăk Lăk, Đồng Tháp; 105 người tham gia phỏng vấn sâu tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Nam Định, Đồng Tháp.

 Công trình nghiên cứu quy mô lớn này do iSEE và IOS tiến hành, cho thấy: Việc huy động của các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam (VNGOs) đối với các nguồn lực từ người dân Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức, do người dân ít biết các hoạt động của cả NGOs lẫn VNGOs, ít quan tâm từ thiện cho phát triển, và các kênh huy động hiện nay hầu hết là của Nhà nước, thông qua chính quyền các cấp, chưa có kênh cho các tổ chức khác.

 80% số người tham gia nghiên cứu cho rằng từ thiện là quan trọng; 81% quan tâm đến việc làm từ thiện. Tuy nhiên, quan niệm của người dân về từ thiện chỉ quy lại theo nghĩa hẹp là cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ tạm thời người có hoàn cảnh khó khăn; còn những hình thức từ thiện hướng tới thay đổi dài hạn (như: bảo vệ môi trường, chống tham nhũng, cải thiện chất lượng giáo dục và y tế, bảo vệ quyền cho các nhóm yếu thế...) thì hầu như không trong khái niệm từ thiện của người dân.

Bên cạnh đó, người dân thường chỉ đóng góp từ thiện thông qua các kênh huy động của Nhà nước hoặc thông qua đại diện chính quyền cơ sở. Chính vì vậy, VNGOs mong muốn huy động nguồn lực từ sự đóng góp trong nước sẽ gặp không ít khó khăn trước mắt.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rất nhiều cơ hội cho VNGOs, bởi một bộ phận không nhỏ người dân cho rằng mức đóng góp hiện nay so với khả năng của họ là “ít” hoặc “rất ít”, cũng như có rất nhiều hình thức đóng góp khác ngoài tiền mặt (như: công lao động, hiện vật...) chưa được huy động hiệu quả.

 Khả năng tiếp cận của NGOs với nguồn lực cộng đồng cũng có thể tăng mạnh nếu có phương pháp huy động phù hợp, chứng minh được hiệu quả trong bối cảnh tỉ lệ hoài nghi về hiệu quả công việc từ thiện của Nhà nước là khá cao (chỉ dưới ½ số người được hỏi đánh giá tính công khai, minh bạch và khả năng quản lý các loại hình từ thiện của Nhà nước là “tốt” và “khá”).

Dựa trên kinh nghiệm hoạt động phát triển tại nhiều địa phương, vùng miền trên cả nước, các đại biểu dự Hội thảo đã cùng phân tích những rào cản thực tế đối với hoạt động gây quỹ và thảo luận các biện pháp mở rộng khả năng thu hút nguồn lực.

Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng iSEE chia sẻ: “Chúng tôi cho rằng các tổ chức xã hội dân sự cần tăng cường thông tin về hoạt động của mình, để người dân hiểu NGOs đang đóng góp cho sự phát triển đất nước như thế nào, hiểu từ thiện không chỉ là cứu trợ bão lũ, đói nghèo, mà còn giúp giải quyết nhiều vấn đề xã hội khác, từ đó xóa đi những nghi ngại và tăng thêm sự ủng hộ. Nhà nước cũng nên có quy định, cơ chế cho phép mở thêm nhiều kênh đa dạng để huy động nguồn lực dồi dào trong dân, đầu tư vào các hoạt động phát triển bền vững, hiệu quả”.

 P.N.B   


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty