Tin tức

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Đăng bởi: ngoicvn
30/08/2016

Ngày 29/8/2016 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQVN) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 tuyển chọn và công bố 71 công trình sáng tạo khoa học, công nghệ từ 186 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu. Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 nhằm tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ban Thường trực UBTWMTTQVN hiện đang xây dựng Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và hưởng ứng phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Một trong những giải pháp quan trọng để triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” là tuyển chọn, biên tập và công bố hàng năm “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”. Số công trình sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu hàng năm bằng với số năm kỷ niệm ngày thành lập Nước. Việc trân trọng, tôn vinh và phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi người Việt Nam là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh nội sinh của cả dân tộc để xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay.

Ban Thường trực UBTWMTTQVN hiện đang xây dựng Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và hưởng ứng phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Một trong những giải pháp quan trọng để triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” là tuyển chọn, biên tập và công bố hàng năm “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam”. Số công trình sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu hàng năm bằng với số năm kỷ niệm ngày thành lập Nước. Việc trân trọng, tôn vinh và phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi người Việt Nam là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh nội sinh của cả dân tộc để xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay.

Điều đọng lại trong cuốn sách này chính là sự kết hợp giữa tinh thần năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên trong cuộc sống giúp con người làm chủ hoàn cảnh, phát huy sáng kiến cá nhân để đạt được những thành công như mong muốn. Và đó chính là lý do để Việt Nam ngày càng có nhiều cá nhân sáng tạo, nhiều giải thưởng khoa học, đặc biệt sự sáng tạo còn xuất hiện ở những người nông dân Việt Nam với những sáng tạo vượt qua chuẩn mực thông thường.

Lần đầu tiên ra mắt, cuốn sách đã giới thiệu những sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng rộng rãi, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho đời sống hàng ngày như ông Mai Văn Cúc (Bình Phước) là người tự sáng chế máy bẫy sinh học diệt ruồi vàng hại hoa quả. Bà Phan Thị Thuận, công ty TNHH tơ tằm Mỹ Đức sáng chế mền bông bằng tơ tằm do con người điều khiển con tằm tự dệt nên sản phẩm, hay như cô gái người dân tộc vùng cao Tẩn Mý Dao (Ban quản lý rừng phòng hộ Nậm Mạ), xà Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã tự nhân giống cây lá tắm (củ cải Hphây) bằng giâm hom và trồng cây lá tắm dưới tán lá rừng. Ngoài ra còn những công trình đậm chất sáng tạo khoa học, có hàm lượng công nghệ cao phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng…

“Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016” - Một cuốn sách nhỏ nhưng mang nhiều khát vọng lớn đồng thời là sự phản ánh hiện thực sinh động sức mạnh về tư duy, sáng tạo của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Vấn đề không chỉ là chúng ta lấp đầy những trang sách bằng những công trình sáng tạo mà chính là chúng ta đang thắp lên một ngọn lửa, cổ vũ cho những niềm đam mê sáng tạo trong cá nhân mỗi người con đất Việt vì sự phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc.

Theo vusta.vn

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty