Tin tức

Điều lệ NGO-IC

Đăng bởi: ngoicvn
13/08/2012

Trung tâm Thông tin tổ chức phi chính phủ (NGO-IC) là tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam), hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ, Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Điều lệ và Quyết định số 818/QĐ-LHHVN ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Xem toàn bộ văn bản điều lệ NGO-IC tại đây


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty