Tin tức

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam

Đăng bởi: ngoicvn
07/11/2013
 
Cuối giờ chiều 24/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Viêt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, GS Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, ông cho biết, trong hơn 3 năm qua (2010-2013), đội ngũ trí thức trong Liên hiệp Hội Việt Nam đã tăng từ 1,8 triệu lên trên 2,3 triệu người. Việc giữ vững ổn định chính trị trong đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ luôn được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, trong thời gian qua đã không để xảy ra những diễn biến phức tạp trong nội bộ trí thức, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Liên hiệp Hội Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao lập trường chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước và sự gắn bó của đội ngũ trí thức với sự nghiệp của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoạt động tôn vinh trí thức; mở rộng các hình thức và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

  Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã tích cực tham gia giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, vùng lãnh thổ; các dự án thảo luật trình Quốc hội, những hoạt động này thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam và một lần nữa khẳng định sự quan tâm của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đối với đời sống chính trị đất nước, GS. Đặng Vũ Minh nêu rõ.

Hiện nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có 134 hội thành viên, bao gồm 60 Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 74 hội, tổng hội hoạt động trong phạm vi cả nước; 630 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, trong đó 378 đơn vị được thành lập theo quyết định của Đoàn Chủ tịch.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội Việt Nam còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hóa khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, tạo được uy tín đối với cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Kiến nghị với Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, GS.Đặng Vũ Minh đề nghị, các bộ, ngành liên quan và chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nhanh chóng thể chế hóa Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Với thế mạnh và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Vì vậy, Liên hiệp Hội Việt Nam rất mong nhận được sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát xã hội của các tổ chức trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Liên hiệp Hội Việt Nam cần phát huy vai trò trong việc tập hợp đội ngũ trí thức, góp phần tạo ra sức lao tỏa thu hút đông đảo đội ngũ trí thức đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

  GS.TSKH Đặng Vũ Minh Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam. Ảnh: Lê Hồng

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Liên hiệp Hội Việt Nam cần phát huy tối đa những ý kiến tâm huyết phản biện cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước để tập hợp sức mạnh trí tuệ tổng hợp của giới khoa học và trí thức. Liên hiệp Hội Việt Nam cần tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản biện các chích sách phát triển lớn của đất nước. Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải chủ động đóng góp vào chiến lược phát triển của quốc gia đến năm 2025 trên các lĩnh vực của đất nước.

Liên hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường thông tin, trao đổi, phản biện thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, năm 2014, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hội thảo, tọa đàm với các bộ, ngành Trung ương theo nhiều chủ đề khác nhau.

Trước ngày 15/11/2013, Liên hiệp Hội Việt Nam đăng ký các chương trình giám sát xã hội với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp và thống nhất hành động trong 2 năm 2014-2015.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu từ ngày 25 đến ngày 27 hàng tháng, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập hợp những ý kiến phản biện, đóng góp của giới trí thức với Chính phủ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuyển tới thành viên Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hội Việt Nam để có nhiều đóng góp những trí tuệ của các nhà khoa học trong cả nước.

 

Theo vusta.vn

NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty