Tin tức

Dự án thành phần VUSTA - Dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS

Đăng bởi: ngoicvn
23/10/2013

NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty