Tin tức

Giám đốc

Đăng bởi: ngoicvn
07/08/2012

Giám đốc NGOIC

  • BS. Đỗ Thị Vân
  • Chức danh: Giám đốc
  • Nơi công tác: NGO-IC
  • Email: dothivan@ngoic.vn

Giám đốc NGO-IC

BS. Đỗ Thị Vân được biết đến là người tâm huyết và có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển mạng lưới NGOs tại Việt Nam. BS. Đỗ Thị Vân đã có từng làm rất nhiều dự án, công trình liên quan đến việc phát triển mạng lưới NGOs. Hiện tại BS. Đỗ Thị Vân đang làm Giám đốc Dự án thành phần VUSTA - Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS.

TT

Tên công trình

tác giả/  đồng tác giả

năm công bố

nơi công bố/ nhà xuất bản

 1

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực tiếp nhận dịch vụ công của các tổ chức NGO trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài

2009-2011

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

2

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 88 về tổ chức và quản  lý Hội

Thành viên

2008

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 3

Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Nghị định 81

Chủ trì

2009

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Đề tài Nghiên cứu năng lực của các NGO trong hệ thống Liên hiệp hội tham gia công tác bảo vệ môi trường

Chủ nhiệm

2004 – 2006

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

“Nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các Hội thành viên nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”

Thư ký

2000-2003

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty