Tin tức

Góp ý kiến Dự thảo Luật Quy hoạch

Đăng bởi: ngoicvn
11/03/2015

Ngày 10/3/2015 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (LHH VN) đã tổ chức Tọa đàm đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Quy hoạch do Bộ Kế hoạch Đầu tư thực hiện.


Tới dự buổi tọa đàm có ông Trần Việt Hùng – PCT LHHVN, ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế và ngân sách của Quốc hội, ông Vũ Quang Các – Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch Bộ Kế hoạch Đầu tư và đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực quy hoạch thuộc LHHVN...

Sau khi nghe đại diện Ban soạn thảo, ông Đinh Thanh Tâm (Vụ phó Vụ Quản lý Quy hoạch – Bộ KHĐT) trình bày tóm tắt bản thuyết trình Dự thảo Luật Quy hoạch gồm 67 điều thuộc 6 chương của Dự thảo như: Các quy định chung, Tổ chức lập quy hoạch, Thẩm định và phê duyệt quy hoạch, Nội dung quy hoạch, Điều chỉnh quy hoạch, Quản lý và thực hiện quy hoạch. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Ông Nguyễn Quang Thái (Hội Khoa học Kinh tê VN) cho rằng Dự thảo cần phải xác định rõ chức năng của quy hoạch, tác động của hội nhập, việc phân cấp lập quy hoạch là cần thiết, quy trình lập quy hoạch không chỉ dừng ở chỗ tổ chức thực hiện mà nên công bố cho dân biết, đưa môi trường vào quy hoạch nên ở mức độ, đưa quy hoạch xây dựng thành một thành tố ăn khớp với kinh tế xã hội, bộ bản đồ cần phải có tỷ lệ phù hợp hơn...

                                                                                        

                                                       Ông Nguyễn Văn Phúc -  Vụ Trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch Bộ KHĐT

Theo ông Đào Ngọc Nghiêm (Hội Quy hoạch phát triển Đô thị VN) nhấn mạnh, Dự thảo lần này đã có nhiều ưu điểm, song vẫn còn có những tồn tại, như về nội dung quy hoạch gói gọn ở cấp độ Quốc gia, vùng, tỉnh nên rất khó thực hiện vì ở cấp Quốc gia thì quy hoạch kinh tế xã hội yêu cầu khác với quy hoạch ngành, lĩnh vực. Do vậy, cần cụ thể hóa và chỉ nêu nên những yêu cầu chung, cụ thể do chính phủ quy định, nên cân nhắc hai phương án hoặc là chỉ nêu nguyên tắc chung ở cấp độ quy hoạch, hoặc cụ thể theo ngành, lĩnh vực ở cấp độ quy hoạch...

Ông Huỳnh Đăng Hy ( Hội Quy hoạch phát triển Đô thị VN) thì cho rằng Nhà nước cần ban hành Luật quy hoạch tổng hợp, vùng thống nhất, vì hiện nay tất cả các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương đều có tổ chức lập nhiều loại quy hoạch khác nhau gây tốn kém cho ngân sách, thời hạn cho các loại quy hoạch không có quy định chung, nhất quán. Chưa có cơ quan Nhà nước chỉ đạo thống nhất việc này..nên gọi Dự thảo này là "Luật quy hoạch tổng hợp vùng" ...

                                                                                        

                                                                            Ông Nguyễn Hữu Tăng - Liên hiệp hội Việt Nam 

Ông Nguyễn Hữu Tăng (LHHVN) nêu rõ Quy hoạch là một quá trình vì vậy nên đổi định nghĩa về quy hoạch, bởi vì quy hoạch là quá trình xây dựng và sắp sếp, bản đề án này chỉ là đề án để xây dựng chứ không phải là quy trình xây dựng, trong điều 4 của Dự thảo cũng cần giải thích sự khác nhau giữa quy hoạch và kế hoạch, khái niệm công bằng trong điều 5 của Dự thảo phải rõ ràng hơn, nên bổ sung thêm Điều iều về điều kiện phê duyệt quy hoạch, ở đây phải chú ý đến ý kiến của dân và các chuyên gia, và không nên có quy hoạch vùng....

Kết thúc Tọa đàm, ông Trần Việt Hùng PCT – LHHVN đã cảm ơn các vị đại biểu, các chuyên gia,nhìn chung các nhà khoa học, các chuyên gia đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao của mình để có những ý kiến đóng góp quý báu, Sau hội thảo này, Ban soạn thảo Dự thảo Luật Quy hoạch sẽ tổng hợp những ý kiến đó, chỉnh sửa, bổ sung cho Dự thảo Luật Quy hoạch được hoàn thiện hơn trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Theo vusta.vn 

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty