Tin tức

Hội làm vườn tỉnh Bắc Giang: Nhiều thành quả đáng khích lệ

Đăng bởi: ngoicvn
10/06/2014

Năm năm qua, Hội Làm vườn (HLV) các cấp tỉnh Bắc Giang có nhiều cách làm hay, sáng tạo, bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ.


 Củng cố tổ chức Hội

Hội làm vườn tỉnh Bắc Giang cho biết: Từ sau Đại hội khóa II (tháng 12/2008) đến nay, nhìn chung các chi Hội đã hoạt động nền nếp, hiệu quả, phát huy được vai trò của Hội với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung, kinh tế vườn-ao-chuồng (VAC) nói riêng.

Các tổ chức cơ sở Hội, chi Hội có nội dung sinh hoạt khá phong phú, đa dạng, chủ yếu trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật làm VAC, giúp nhau cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình VAC thâm canh, chuyên canh. Sinh hoạt cơ sở Hội, ngoài nội dung trên còn kết hợp nội dung giáo dục hội viên nuôi dạy con cháu giữ gìn đạo đức, gia phong, lối sống lành mạnh, tiết kiệm.

Một số đơn vị Hội đạt kết quả khá, tốt trong hoạt động. Điển hình như Hội làm vườn huyện Hiệp Hòa, đến nay đã thành lập mới 42 chi Hội, đạt 106,2% mục tiêu Đại hội; kết nạp 784 hội viên, đưa tổng số hội viên lên 2.059, đạt 104%; quỹ tăng 227 triệu đồng. Năm nào Huyện Hội cũng được Tỉnh Hội xếp loại A trong mọi mặt hoạt động, được T.Ư Hội tặng Bằng khen.

Hội làm vườn huyện Lục Nam gắn phong trào phát triển kinh tế VAC với xây dựng và phát triển Hội, từng bước hình thành tổ chức có hệ thống từ huyện đến thôn/bản, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào quần chúng để phát triển VAC, xây dựng Hội vững mạnh.

Dần hình thành các vùng chuyên canh

Các cấp Hội đã vận động nông dân, hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ cho phù hợp điều kiện canh tác từng vùng, từng địa phương. Nông dân đã chuyển đổi hơn 400 ha ruộng một vụ kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản.

Cây ăn quả đã tăng cả diện tích lẫn sản lượng. Đơn cử, huyện Lục Nam có 8.827 ha cây ăn quả; trong đó cây ngắn ngày 2.450 ha, sản lượng 6.600 tấn; vải thiều 6.200 ha, sản lượng 30.000 tấn; dứa 177 ha, sản lượng 6.726 tấn; na 1.700 ha, sản lượng 6.500 tấn. Kinh tế trang trại phát triển cả số lượng lẫn quy mô; đến nay toàn huyện có 450 trang trại 3 ha trở lên.

 Hội làm vườn huyện Hiệp Hòa có thế mạnh trong lĩnh vực khai thác mặt nước, phát triển nuôi trồng thủy sản. Do có sông Cầu chảy qua 14 xã, toàn huyện có 980 ha ao hồ để nuôi trồng thủy sản. Nhờ đó, sản lượng thủy sản hằng năm đạt trên 16.650 tấn; các xã ven sông tận dụng đầm hồ và nguồn nước để nuôi thả cá.

Các xã đồng bằng tận dụng ruộng trũng cấy lúa năng suất thấp chuyển sang nuôi cá. Trong đó, xã Hoàng Lương áp dụng thành công mô hình lúa - cá - cần và cá giống. Các xã Đông Lỗ, Mai Đình, Mai Trung, Đức Thắng... áp dụng thành công mô hình nuôi cá kết hợp chăn nuôi gia súc, trồng sen, nuôi con đặc sản, thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm.

Hội làm vườn huyện Yên Thế đi đầu trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Tổ chức Hội được kiện toàn từ huyện đến xã; ở nhiều xã, cơ sở Hội còn phát triển xuống thôn, bản. Hoạt động Hội gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nhất là phát triển kinh tế trang trại, gia trại (như nuôi gà đồi), mô hình kinh tế tổng hợp VAC.

Trong toàn tỉnh, số chi Hội ở các xã không ngừng được củng cố, đã tăng thêm 60 chi Hội, với hơn 3.000 hội viên. Các trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao xuất hiện ngày càng nhiều; ví như trang trại nuôi gà siêu trứng của hộ ông Nguyễn Văn Ánh (Bảo Đài, Lục Nam) đạt doanh thu 15-16 tỷ đồng/năm.

(Theo baobacgiang.com.vn)

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty