Tin tức

Hội thảo "Xây dựng năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại cộng đồng"

Đăng bởi: ngoicvn
25/07/2014

Hội thảo diễn ra ngày 24/7/2014 tại Hà Nội, do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng (LIN) cùng Nhóm Hoạt động Phát triển Năng lực (CDWG) tổ chức.


Đây là một buổi chia sẻ kinh nghiệm làm việc của LIN với nữ cố vấn Hoa Kỳ Gail Nordheim cùng một trung tâm đào tạo địa phương (Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - SDTC) và nhóm nòng cốt gồm 27 tổ chức cấp cơ sở tham gia phát triển một hệ thống "Xây dựng năng lực" cho các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam (VNPOs) tại khu vực phía Nam.

Dự án được thực hiện nhờ gói tài trợ trong 2 năm từ Irish Aid, Đại sứ quán Ireland. Tham dự Hội thảo, có đại diện từ các tổ chức tương tự ở khu vực phía Bắc – những tổ chức hỗ trợ và/hoặc trực tiếp làm việc nhằm xây dựng năng lực cho VNPOs ở những vùng khác, thông qua đào tạo, gây quỹ, chia sẻ, trao đổi đồng đẳng hoặc/và những hoạt động vận động chính sách khác.

Hội thảo nhằm: Cung cấp thông tin chi tiết về Hệ thống Xây dựng Năng lực VNPOs của LIN, bao gồm việc chia sẻ bộ công cụ và những tài liệu được phát triển trong quá trình thực hiện Dự án; Cung cấp thông tin sơ bộ về đầu ra, kết quả và bài học rút ra khi Dự án đang bước vào 6 tháng cuối cùng; Nhận ý kiến phản hồi và tư vấn cho những kế hoạch tới của Dự án, bao gồm việc làm thế nào để bộ công cụ và các website phát triển cho Dự án được phổ biến rộng rãi; Tìm cách nhân rộng, phát triển phương pháp này.

Thiết thực & bổ ích

LIN cùng SDTC và Gail Nordheim (một chuyên gia quốc tế về phát triển NPO) đang thực hiện một dự án 2 năm (từ tháng 1/2013), do Irish Aid tài trợ, nhằm xây dựng năng lực cho VNPOs ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án cung cấp thông tin và hỗ trợ cần thiết cho VNPOs tham gia dự án nhằm quản lý thành công tổ chức của mình, bao gồm các lĩnh vực: quản trị, quản lý tài chính, gây quỹ, nhân sự, quản lý tình nguyện viên, lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch hành động, đánh giá chương trình, quản lý rủi ro, truyền thông.

Nhiều VNPOs còn khá mới, gặp hạn chế về nguồn tài liệu và thiếu hoặc không có kinh nghiệm trong quản lý phi lợi nhuận. Dự án này nhằm cung cấp và hỗ trợ rõ ràng, thực tế, dễ áp dụng. Mô hình này được thiết kế để có thể sử dụng và nhân rộng ở bất kỳ đâu tại Việt Nam.

Đang có một nhóm chính gồm 27 VNPOs tình nguyện tham gia Dự án. Các hợp phần của Dự án gồm: Mười bộ công cụ, bao hàm các lĩnh vực kể trên; Hội thảo về mỗi lĩnh vực (do những chuyên gia thuộc lĩnh vực đó phụ trách); Tư vấn một-một; Họp bàn tròn giữa các tổ chức; Dùng internet và các phương tiện truyền thông xã hội để mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu và đẩy mạnh truyền thông giữa các VNPOs; Gói hỗ trợ tài chính nhỏ cho VNPOs để hỗ trợ thực hiện công việc.

Khẩn trương tạo dựng, nâng cao năng lực VNPOs

Tại Hội thảo, đại diện LIN trình bày lý do hình thành Dự án và Tổng quan hệ thống xây dựng năng lực cho VNPOs; việc phát triển và địa phương hóa bộ công cụ; báo cáo sơ bộ về đầu ra, kết quả, bài học kinh nghiệm. Sau đó các nhóm đại biểu tổ chức thảo luận, cùng trả lời một số câu hỏi nhằm gợi ra ý tưởng về sự cần thiết của việc phát triển năng lực VNPOs và đưa ra những phản hồi cụ thể về phương pháp phát triển năng lực của LIN.

Các nhóm thảo luận tập trung trả lời các câu hỏi: Bạn sẽ sử dụng bộ công cụ này cho công việc của tổ chức mình như thế nào? Làm thế nào để bộ công cụ được cải thiện? LIN có thể làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho NPOs muốn xây dựng năng lực? Làm thế nào để nhân rộng mô hình này ở các nơi khác của Việt Nam? Làm thế nào để giúp cộng đồng tài trợ hiểu rõ hơn về NPOs có đầu tư vào phát triển năng lực? Làm thế nào để nhà tài trợ cảm thấy thoải mái hơn trong việc hỗ trợ NPOs địa phương.

PNB


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty