Tin tức

Kiên Giang: Đại hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đăng bởi: ngoicvn
14/05/2014

Dự Đại hội có 170 đại biểu đại diện hơn 16.000 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội Kiên Giang đã phát triển mới 1 hội cấp tỉnh, 25 hội cấp huyện, thị xã và gần 100 tổ, hội cấp xã, phường.


Năm năm qua (2008-2013), Liên hiệp hội Kiên Giang và các hội thành viên đã tập hợp, đoàn kết được một bộ phận trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc các thành phần kinh tế, đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu tham gia công tác Hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội thành viên và hội viên các hội thành viên; góp phần đưa KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Liên hiệp hội Kiên Giang tích cực tham gia hoạt động trong hệ thống chính trị, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát động. Làm tốt công tác phổ biến kiến thức  kết hợp với chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật bằng nhiều hình thức góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa đói giảm nghèo.

Hoạt động tham mưu tư vấn, phản biện, giám định xã hội có chuyển biến tích cực, như: tham mưu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội một số nội dung đem lại hiệu quả thiết thực cho ngành, địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thiện chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tổ chức tốt Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ IV (2012-2013); thực hiện có hiệu quả công tác thông tin khoa học và kỹ thuật trên báo và Bản tin Trí thức với KH&CN; tổ chức 16 cuộc hội thảo khoa học, 59 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống; đăng tải tuyên truyền các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; những vấn đề về kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân; vấn đề xây dựng Đảng ở các xã xây dựng Nông thôn mới và trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp xây dựng Nông thôn mới đến năm 2015 - 2020…

Đại hội thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2014 - 2019: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới; Từng bước tạo mọi thuận lợi để không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên. Xây dựng Liên hiệp Hội thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN, đội ngũ trí thức của tỉnh có phẩm chất, năng lực, tâm huyết.

(Theo Báo Kiên Giang)

 

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty