Tin tức

Ký kết chương trình phối hợp giữa VUSTA và Bộ Giáo dục & Đào tạo

Đăng bởi: ngoicvn
23/10/2014

Ngày 20/10/2014, Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020.


 Theo biên bản ký kết, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học về quản lý giáo dục; giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo theo các cấp học, ngành học; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo; hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân từ phổ thông đến đại học và sau đại học.

Trong giai đoạn 2014 - 2020, hai bên hợp tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện các chính sách, chương trình và đề án lớn về giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì; nghiên cứu các đề tài về đổi mới cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo; giới thiệu các nhà khoa học của VUSTA và các hội thành viên tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định các chương trình giáo dục, giáo trình, sách giáo khoa; nghiên cứu sản xuất và thẩm định thiết bị dạy học; đổi mới hình thức phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo.
Phát hiện và bồi dưỡng học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi Olympic quốc gia, quốc tế; các cuộc thi, các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ của học sinh, sinh viên.
Phát triển các quỹ của VUSTA và các hội thành viên, đồng thời xây dựng lộ trình từng bước "xã hội hóa" việc tuyển chọn, giới thiệu, tổ chức, tham gia phát triển các quỹ này để trao giải thưởng và hỗ trợ những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế.
Kinh phí tổ chức thực hiện chương trình phối hợp lấy từ ngân sách hai cơ quan và các chương trình, đề tài, dự án liên quan theo kế hoạch phối hợp hằng năm.
(Theo vusta.vn)


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty