Tin tức

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa VUSTA và Tổng cục Lâm nghiệp

Đăng bởi: ngoicvn
25/06/2014

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Bộ Nông nghiệp & PTNT, ngày 18/6/2014, đại diện VUSTA và Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp & PTNT) đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2014 - 2020.


Tại lễ ký kết, Phó chủ tịch VUSTA Trần Việt Hùng khẳng định, việc kết hợp hoạt động khoa học giữa hai cơ quan sẽ tạo thuận lợi để VUSTA thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy tối đa nguồn lực khoa học, trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN vào lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp. 

Phó tổng cục trưởng Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi nhấn mạnh: Sự phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp với VUSTA sẽ nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, chính sách phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng; tập hợp, phát huy tối đa tiềm lực đội ngũ trí thức KH&CN thuộc VUSTA trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lâm nghiệp...

Hai bên đã ký kết các nội dung: Hợp tác nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách về lâm nghiệp; Thúc đẩy tăng cường hoạt động khuyến lâm và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, sáng kiến mới về REDD+; Phối hợp chỉ đạo các hội thành viên, các đơn vị KH&CN thuộc VUSTA tham gia các mạng lưới, hoạt động của ngành lâm nghiệp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp, tạo thuận lợi cho các hội thành viên, đơn vị KH&CN thuộc VUSTA tham gia hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục Lâm nghiệp; Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng đề án, chương trình, dự án liên quan lĩnh vực lâm nghiệp; ...

(Theo vusta.vn)

 

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty