Tin tức

Lâm Đồng: Thành lập Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ Đà Lạt

Đăng bởi: ngoicvn
01/04/2015

Ngày 17/3/2015, Chủ tịch PUSTA Lâm Đồng ban hành Quyết định 44/QĐ-LHH, công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ Đà Lạt nhiệm kỳ I (2015 - 2017).


Theo quyết định kể trên, ông Nguyễn Mộng Sinh – Nguyên chủ tịch PUSTA Lâm Đồng được bầu làm chủ nhiệm, ông Đào Xuân Vinh và ông Nguyễn Ước là ủy viên Câu lạc bộ.

Hoạt động của Câu lạc bộ nhằm góp phần đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ của tỉnh, góp phần tích cực cùng PUSTA Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ truyền bá tri thức, sinh hoạt học thuật, hội thảo khoa học và tham gia nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo và xây dựng đội ngũ trí thức trong tỉnh.
Câu lạc bộ sinh hoạt dưới 2 hình thức: sinh hoạt nội bộ và sinh hoạt chuyên môn được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần, gắn với những chủ đề đã được Ban chủ nhiệm thống nhất và hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ.
PNB (Theo vusta.vn) 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty