Tin tức

Liên minh chủ quyền sinh kế

Đăng bởi: ngoicvn
07/01/2014

Liên minh Chủ quyền Sinh kế giai đoạn 2013- 2025 là sự hợp nhất giữa CIRUM, CODE và SPERI trên một  phương pháp luận tiếp cận có cải tổ nhằm tối ưu hóa các nỗ lực và thành quả trên cơ sở ba chiến lược trụ cột: 1) Đào tạo nông nghiệp sinh thái, 2) Xác lập Chủ quyền sinh kế, 3) Phụng dưỡng Thiên nhiên với ước nguyện, tầm nhìn trong mọi hành vi là nuôi dưỡng Dòng sông Dân sự luôn phẳng lặng, hiền hòa và lắng động những phù sa giữa đôi bờ  Nhà nước và Tư nhân.


Triết lý ‘Sinh kế’ được Liên minh giải nghĩa hướng tới ‘Chủ quyền Sinh kế’ của các Dân tộc Thiểu số Bản địa Lưu vực Mê-Kông. Tâm nguyện của các Dân tộc Thiểu số Bản địa, Chủ quyền Sinh kế là kết quả của Năm Quyền tồn sinh cơ bản - một triết nghĩa của đồng bào mà Sông có thể cạn, Núi có thề mòn, nhưng khát khao chính đáng về 5 Quyền thiết yếu cho một đời người không thể làm ngơ: 1) Quyền tiếp cận công sản đất, rừng, nước và không khí (cơ bản); 2) Quyền nuôi dưỡng và thể hiện tín ngưỡng thờ phụng thiên nhiên (đặc thù); 3) Quyền thể hiện tri thức, phong tục tập quán và lối sống theo bản sắc văn hóa  (thực hành); 4) Quyền được chủ động, sáng tạo để quyết định phuơng thức canh tác theo giá trị riêng của cộng đồng (tổng thể); và 5) Quyền đồng quản trị tài nguyên thiên nhiên cùng với các Cộng đồng lân cận, Chính quyền địa phương hoặc Công ty có ý đồ chiếm dụng tài nguyên của Cộng đồng (chiến lược). Năm Quyền này là nền tảng hướng tới một lối sống văn minh đích thực, có trước, có sau với nhau, với thiên nhiên và với liên thế hệ.
 
Nhằm tạo quyền cho Xã hội Dân sự Truyền thống vì Chủ quyền Sinh kế, TEW-CHESH-CIRD đã hợp nhất trở thành SPERI vào năm 2005. SPERI tập trung thúc đẩy 6 mạng chủ đề tương tác mật thiết với nhau của cơ thể Mạng lưới Cộng đồng Dân tộc Lưu vực MêKông và Chiến lược Công bằng Thương mại (MECO-ECOTRA). Mục tiêu thúc đẩy Xã hội Dân sự Truyền thống được thực hiện thông qua Chiến lược Phát triển Lãnh đạo trẻ Dân tộc Thiểu số Bản địa (YIELDS) với các Trường Đào tạo Thực hành Nhà nông Sinh thái (FFSs). Cũng tại thời khắc này, một nhóm cán bộ chủ chốt của TEW và CIRD đã đứng ra thành lập một tổ chức độc lập là CIRUM và chuyên tâm thúc đẩy nhanh Quyền Đất và Rừng tới các nhóm Dân tộc Thiểu số dễ bị tổn thương nhằm mở rộng mạng lưới Nông dân Nồng cốt hướng tới tự chủ. Tiếp theo là năm 2007, tầm nhìn và hành động của Ban Vận động Chính sách trực thuộc SPERI đã cải tổ và phát triển thành Viện Tư vấn Phát triển độc lập (CODE), nhằm toàn tâm thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, Tư nhân và Xã hội Dân sự thông qua chiến lược vận động Chính sách Khai khoáng, Thủy điện và Công nghiệp hóa vì sự phát triển hài hòa, thiện ý, có trách nhiệm với các cộng đồng bị ảnh hưởng, với tài nguyên thiên nhiên, với môi trường sống và với thế hệ tuơng lai.
 
Hình thức tổ chức mới được thể hiện trên trang tin điện tử được cải tổ của SPERI. Từ đây bạn có thể cảm nhận các thông tin, các hình ảnh, các khái niệm, các định nghĩa, các phương pháp luận và lý thuyết của chính nó đã được đúc kết trong hai thập kỷ qua. Bạn hiểu CIRUM thông qua Chủ quyền Sinh kế (LISO) thông qua phân tích chính sách đất đai và giảm nghèo (LUPAPA), CODE thông qua phân tích, phản biện công lý môi trường thủy điện, khoáng sản và cây công nghiệp lưu vực Mêkông (Mekong DMP) và SPERI thông qua Đào tạo Nông nghiệp Sinh thái (ECOFARMEDU)

Để biết thêm thông tin xin vào http://speri.org/


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty