Tin tức

Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC)

Đăng bởi: ngoicvn
13/08/2012

Giới thiệu Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC)

Vai trò ngày càng lớn mạnh của các tổ chức xã hội dân sự đối với sự phát triển của Việt Nam đang dần được Chính phủ và xã hội công nhận. Hiện có hàng trăm tổ chức của Việt Nam đang tăng cường và đa dạng hóa hoạt động trong lĩnh vực sinh kế cộng đồng bền vững và bảo vệ môi trường, đặc biệt ở cấp độ cơ sở. Những tổ chức này cũng đóng một vai trò quan trọng trong công tác nhận và giải ngân các nguồn viện trợ trong và ngoài nước cho sự phát triển của Việt Nam. 


 Tuy nhiên, chính các hoạt động riêng lẻ, chưa có sự gắn kết của hàng trăm tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam đã trở thành trở ngại đối với hàng trăm các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sinh kế cộng đồng bền vững, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, một mạng lưới thống nhất các tổ chức xã hội dân sự hoạt động tại Việt Nam là rất cần thiết.

Cũng trong thời điểm hiện tại, biến đổi khí hậu ngày càng trở thành một thách thức lớn đối với sự phát triển. Do vậy, biến đổi khí hậu được xem như một lĩnh vực quan trọng của các hoạt động của hệ thống xã hội dân sự. Với mục đích hợp tác giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã được thành lập ngày 11/09/2008. Được khởi xướng bởi các tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại Việt Nam (bao gồm Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Bảo tồn Sinh vật biển (MCD), Trung tâm Phát triển, Đào tạo và Nghiên cứu Môi trường (CERED) và Viện Khoa học Xã hội (ISS)), mạng lưới đã trở thành một diễn đàn mở để các thành viên có thể trao đổi thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong việc kết nối với Quốc hội, các tổ chức của Chính phủ, các tổ chức xã hội và các nhà tài trợ.
 
Mạng lưới VNGO&CC khuyến khích các hoạt động vận động chính sách cũng như đóng góp ý kiến cho các chính sách và việc thực hiện các chính sách về biến đổi khí hậu cũng như hỗ trợ các thành viên trong công tác xây dựng năng lực biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động truyền thông và tập huấn, ở cả cấp tổ chức và cấp cơ sở.
 Một trong những ưu tiên hàng đầu của mạng lưới VNGO&CC là tăng cường năng lực cho các thành viên trong mạng lưới. Hiện nay, mạng lưới VNGO&CC và Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu CCWG đang triển khai một dự án kéo dài 3 năm (2009 - 2010) do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự, ưu tiên là các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam về biến đổi khí hậu. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD đã được phân công vị trí cơ quan lãnh đạo điều phối dự án, do trung tâm có kinh nghiệm) trong việc điều hành dự án về xây dựng năng lực và biến đổi khí hậu có hiệu quả.
Để biết thêm chi tiết xin truy cập Website http://vngo-cc.vn/home

NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty