Tin tức

MSD giới thiệu chiến lược phát triển tổ chức, giai đoạn 2014 – 2018

Đăng bởi: ngoicvn
12/05/2014

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm ra đời và hoạt động. Nhân dịp này, chiến lược phát triển tổ chức MSD giai đoạn  2014 – 2018 được công bố.


MSD tự xác định trách nhiệm góp phần “xây dựng khối các tổ chức xã hội dân sự vững mạnh và hiệu quả, đáp ứng hiệu quả nhu cầu và bảo vệ quyền cho các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam”. Trên cơ sở đó, phấn đấu “trở thành tổ chức Việt Nam đi đầu nâng cao năng lực và vận động cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam (CSOs Việt Nam)”; đồng thời “cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cho các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương, vì hiệu quả phát triển”.

Chiến lược của MSD nhằm tăng hiệu quả phát triển CSOs Việt Nam và thúc đẩy thực hiện quyền con người. Ba mục tiêu cơ bản: Thúc đẩy hiệu quả phát triển CSOs; Đóng góp cải thiện môi trường phát triển hiệu quả cho CSOs; Góp phần thúc đẩy thực hiện và bảo vệ quyền cho các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương (trẻ em, phụ nữ, đường phố, nhập cư và PWPs group).

Giá trị được xác định tạo bởi: đối tác công bằng; can thiệp sáng tạo; kết nối mạng lưới; quản trị tốt; thúc đẩy sự tham gia và trao quyền. Các chiến lược chính gồm: Kết nối mạng lưới trong nước và quốc tế - “Tổ chức biết học”; Tập trung chiến lược - “Khác biệt”; Chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa - “Định hướng cung cấp dịch vụ”. Trong đó nhấn mạnh chủ trương phát triển tổ chức bằng văn hóa truyền cảm hứng; nâng cao năng lực MSD theo định hướng hiệu quả phát triển.

Các lĩnh vực làm việc chủ yếu (key working areas) gồm: Hiệu quả phát triển; Vận động chính sách; Thúc đẩy quyền con người. Các đầu ra chủ yếu của “Hiệu quả phát triển” là: Nguyên tắc hiệu quả phát triển; Nâng cao năng lực CSO; Bộ nguyên tắc thực hành tốt MBGT; Giải thưởng MBGT; Huy động nguồn lực hiệu quả. Đầu ra chủ yếu của “Vận động chính sách” là: CSA Việt Nam – CSO-RC; Nâng cao năng lực CSO; Giám sát và đánh giá luật; Chỉ số EE; Vận động sửa đổi luật; Hoạt động mạng lưới và đối thoại. Đầu ra chủ yếu của “Quyền con người” là: Đào tạo về quyền con người; Nâng cao năng lực CSO; Giám sát và thực hiện quyền; Đánh giá tư pháp; Sức khỏe thể chất và tinh thần; Hoạt động mạng lưới và đối thoại.

PNB

 

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty