Tin tức

“Nâng cao vai trò, nhận thức của các tổ chức chính trị - xã hội về biến đổi khí hậu và nước biển dâng”

Đăng bởi: ngoicvn
29/05/2014

Đó là tên gọi cuộc hội thảo diễn ra tại Hà Nội ngày 27/5/2014, do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức.


Phát biểu tại Hội thảo, Phó chủ tịch VUSTA Trần Việt Hùng cho biết: Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, với những diễn biến phức tạp mà dễ thấy nhất là hiện tượng nước biển dâng. Với hơn 3.260 km bờ biển, cùng khoảng 50% dân số cả nước sống ở vùng đất thấp ven biển, Việt Nam là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương và chịu nhiều tác động tiêu cực do BĐKH và nước biển dâng. Đây là một nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

Thực hiện chức năng phổ biến kiến thức và tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong lĩnh vực ứng phó BĐKH, bảo vệ môi trường, VUSTA chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, xây dựng Nghị quyết liên tịch 01/2004/NQLT-LHH-BTNMT 3/12/2004, “phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững”. Đây là cơ sở pháp lý để VUSTA hằng năm tổ chức các hội thảo, tập huấn, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng; tập hợp các đề xuất, giải pháp bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH, ngăn ngừa nước biển dâng.               

GS-TSKH Nguyễn Đức Ngữ (Trung tâm Khoa học, Công nghệ Khí tượng, Thủy văn và Môi trường - thuộc VUSTA) cho biết: Thời gian qua, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường rất đa dạng, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình nghị sự 21 về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Trong lĩnh vực BĐKH, các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đóng góp vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình Nghị sự 21 cũng như chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH còn nhiều hạn chế trong tất cả các khâu, từ tổ chức, quản lý đến cơ chế, chính sách, chỉ đạo thực hiện, đầu tư và sự tham gia của cộng đồng địa phương vào quá trình lập quy hoạch phát triển, xây dựng kế hoạch ứng phó BĐKH.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (thuộc VUSTA) Nguyễn Ngọc Lý cho rằng hiện nay các tổ chức dân sự là tác nhân quan trọng đảm bảo các chính sách về BĐKH cân nhắc tới lợi ích các nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương. Đã có nhiều tổ chức dân sự tích cực hoạt động trong công tác ứng phó BĐKH thông qua áp dụng các biện pháp khoa học và công nghệ thích hợp cho người dân, các chương trình nâng cao nhận thức, tổ chức những sự kiện môi trường và làm sạch ở địa phương, tổ chức các chương trình và khóa học về BĐKH, thúc đẩy sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các đoàn thể, nhà khoa học và quản lý vào những hoạt động thích ứng BĐKH cụ thể.

Các tổ chức dân sự cũng tham gia đóng góp cho Chính phủ về sự cần thiết phải có những luật mới, những chính sách, chương trình hoặc chiến lược mới về BĐKH, thúc đẩy cải cách luật, dẫn đến thực thi hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn. Nhiều tổ chức đã tích cực thúc đẩy ra đời những luật và nghị định mới, về kiểm soát ô nhiễm nước, kiểm soát ô nhiễm không khí thông qua nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo khoa học.

(Theo vusta.vn

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty