Tin tức

Phối hợp giám sát về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học & Công nghệ

Đăng bởi: ngoicvn
12/03/2015

Ngày 11/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhằm giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ. Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTWMTTQ) ; ông Nguyễn Quân – Uỷ viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ (KH &CN); ông Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN)


Việc phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật KH&CN nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật KH&CN; Phát huy vai trò của UBTWMTTQ Việt Nam, LHHVN trong việc hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật KH&CN, góp phần để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ; Đồng thời, có cơ sở để biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, nhân rộng những mô hình tiêu biểu. Thông qua hoạt động giám sát, phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN cho phù hợp, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó nâng cao tiềm lực về phát triển KH&CN trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo chương trình phối hợp việc giám sát tập trung vào giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật KH&CN, việc thực hiện các chế độ, chính sách về phát triển KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân; trong đó, tập trung vào việc đổi mới phương thức đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học công nghệ và chính sách đào tạo, sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ; Giám sát việc thực hiện ứng dụng và phát triển KH&CN gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Bộ, ngành và địa phương; Rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật về KH&CN; Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về KH&CN, các chế độ, chính sách về ứng dụng và phát triển KH&CN tới các tổ chức, cá nhân với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp.

Để triển khai thực hiện, LHHVN phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam , Bộ KHCN triển khai thực hiện các nội dung của chương trình phối hợp, hướng dẫn Liên hiệp các Hội KH&KT cấp tỉnh phối hợp với sở KH&CN của tỉnh mình xây dựng kế hoạch phối hợp giám sát hàng năm; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, góp phần phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan để đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động KHCN của các tổ chức, cá nhân.

                                                                                            

                                                     Ông Nguyễn Thiện Nhân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật KH&CN là việc làm hết sức có ý nghĩa gắn với nội dung trọng điểm mang tính đột phá. Những nội dung trong giám sát đưa ra là tương đối mới, đối tượng giám sát là các đơn vị,doanh nghiệp, các trường học, cơ quan nghiên cứu trong việc thực hiện Luật KH&CN nhằm khẳng định những mặt tốt, mặt đúng đắn, đồng thời phát hiện mặt bất hợp lý trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật KH&CN.

Theo vusta.vn


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty