Tin tức

PUSTA Phú Yên góp phần xây dựng nông thôn mới

Đăng bởi: ngoicvn
10/06/2014

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên (PUSTA Phú Yên) cùng Liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Yên vừa tổ chức khảo sát thực tế xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, để xây dựng kế hoạch giúp xã này tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Chuyến khảo sát này thuộc lộ trình thực hiện Kế hoạch 68/KH-TU 14/2/2014 của Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo 248/TB-UBND 11/4/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phân công cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã miền núi, xã nghèo bãi ngang ven biển, xã nghèo còn khó khăn.

Ngày 29/5/2014, các đại diện PUSTA Phú Yên và Liên minh hợp tác xã Phú Yên đã làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Hinh, về việc cung cấp vốn vay cho xã Đức Bình Đông.

(Theo baophuyen.com.vn)

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty