Tin tức

Sách giáo khoa phải nêu rõ hơn về biển, đảo

Đăng bởi: ngoicvn
06/02/2014

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, về việc đưa vấn đề biển Đông và chủ quyền Việt Nam vào sách giáo khoa (SGK).


Ngày 22/1/2014, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Dương Trung Quốc cho biết, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo TW và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa vấn đề biển Đông và chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào SGK các cấp với nội dung, mức độ, phạm vi, hình thức phù hợp. 

Theo ông Dương Trung Quốc, việc đưa kiến thức Biển Đông vào SGK là chuyện bình thường; trong chương trình địa lý chúng ta phải nêu cụ thể hơn, rõ hơn về biển, giả sử hiện nay biển là nơi diễn ra tranh chấp; chính điều này sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền, đồng thời giáo dục tinh thần hội nhập quốc tế và tinh thần hòa hiếu của dân tộc ta.

Sau đây sẽ có chương trình cụ thể, dựa trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng. Chúng ta phải bàn kỹ nội dung đưa vào thế nào cho phù hợp nhận thức của chúng ta về biển, đồng thời phù hợp vấn đề sư phạm. Đặc biệt nội dung thế nào để thích hợp các lứa tuổi trong giáo dục, cũng là một vấn đề cần bàn. 

Việt Nam tôn trọng sự thật, thể hiện mong muốn hòa hiếu của dân tộc mình, đây chính là vấn đề cần quan tâm đưa vào chương trình sư phạm. Nhưng đây không phải lần đầu tiên vấn đề này được đưa vào SGK, ông Quốc dẫn chứng: Trong cuộc trưng bày bằng chứng về chủ quyền Hoàng Sa của chúng ta, người ta thấy SGK của Thời Nguyễn đã đề cập vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. 

Bên cạnh việc đưa thông tin biển đảo vào SGK, Thủ tướng còn đề nghị Hội Khoa học lịch sử VN đề ra phương hướng và giải pháp đẩy mạnh sự phát triển của Hội gắn liền với sự phát triển nền sử học nước nhà, đồng thời huy động giới sử học cả nước tham gia biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam, là bộ sử chính thống của đất nước và dân tộc, trong đó tổng hợp những kết quả nghiên cứu mới nhất về lịch sử.

Trước đó, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê cũng cho rằng các nội dung này chưa có trong chương trình SGK lịch sử là một thiếu sót đáng tiếc. Tại SGK của bất kỳ nước nào, quá trình hình thành, xác lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia cũng là một nội dung bắt buộc phải có trong môn lịch sử. 

Chúng ta đã có nhiều cơ sở về mặt lịch sử và pháp lý quốc tế để có thể khẳng định chủ quyền hai quần đảo này. Vì vậy, những kiến thức về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa gắn liền với những biến động về vấn đề Biển Đông cần được cập nhật trong sách để khơi dậy tình yêu Tổ quốc, ý thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia trong học sinh Việt Nam.

GS Phan Huy Lê cũng cho rằng sự kiện này cần được trình bày khách quan và khoa học, nêu lên quá trình lịch sử, các luận cứ lịch sử pháp lý về chủ quyền biển đảo. Cần lựa chọn tư liệu và cách trình bày cho phù hợp nhận thức của học sinh. Nên viết trong nội dung bao quát cả lãnh thổ toàn vẹn và thống nhất quốc gia.

PNB 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty