Tin tức

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI A-BAN NĂM 2015 "Kiểm soát bệnh nghề nghiệp và cải thiện an toàn vệ sinh lao động"

Đăng bởi: ngoicvn
08/09/2015

Link dẫn chứa toàn bộ tài liệu hội thảo: https://www.dropbox.com/sh/oamunjwbh54fhpy/AAAl3rN9OR6x_7gV4ftcks_Oa?dl=0


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty