Tin tức

Tầm nhìn

Đăng bởi: ngoicvn
14/08/2013

NGO-IC sẽ trở thành một trong các tổ chức phi chính phủ hàng đầu Việt Nam; đoàn kết và hợp tác cho một cộng đồng phát triển nhằm tăng cường sự tham gia bình đẳng và đóng góp có hiệu quả của các tổ chức CSO trong phát triển bền vững đất nước.


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty