Tin tức

Tăng cường năng lực các Tổ chức Khoa học & Công nghệ ngoài công lập

Đăng bởi: ngoicvn
06/01/2014
Ngày 04/01/2013 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội thảo khoa học “ Xác định nhu cầu tăng cường năng lực của các tổ chức Khoa học & Công nghệ ngoài công lập”. TS. Phạm Văn Tân Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHHVN tới dự và chủ trì hội thảo. Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham gia của lãnh đạo 25 đơn vị, tổ chức Khoa học & Công nghệ ngoài công lập trực thuộc LHHVN.

Tại hội thảo, TS.Phạm Văn Tân nhấn mạnh: Mặc dù các Tổ chức Khoa học & Công nghệ ngoài công lập trực thuộc LHHVN ( Đơn vị 81) là các tổ chức tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm trong hệ thống pháp luật của nước ta nên gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Nhưng các Đơn vị 81 đã rất chủ động và sáng tạo trong tổ chức và hoạt động đã xác định được vị thế của mình trong xã hội. Các lĩnh vực hoạt động của các Đơn vị 81 rất đa dạng, phong phú được quy nạp vào một số nhóm chính như: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo; Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Hoạt động phổ biến kiến thức và vận động chính sách, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Tuy nhiên, các Đơn vị 81 luôn gặp không ít khó khăn từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tạo hành lang pháp lý, những bất cập từ phía LHHVN trong công tác quản lý…Các Đơn vị 81 vẫn tồn tại những bất cập yếu kém như chưa khảng định được uy tín của mình trước cơ quan quản lý, chính quyền địa phương nơi mình triển khai đề tài, vì vậy, việc tổ chức tiếp cận thông tin, nguồn lực rất khó khăn….

Các đại diện của các Đơn vị 81 tham dự hội thảo đều cho rằng họ không có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và các cơ quan thuế, việc huy động nguồn vốn, tìm kiếm hợp đồng, thu hồi công nợ, thanh toán kinh phí gặp rất nhiều khó khăn làm cho một số đơn vị hoạt động phụ thuộc vào việc xin tài trợ thực hiện đề tài, dự án..nên hoạt động không mang tính bền vững cao. Các Đơn vị 81 cũng chưa tạo được nguồn tài chính thường xuyên cho các hoạt động, chưa có biện pháp đối sách hữu hiệu tạo động lực thu hút, trọng dụng nhân tài, việc tổ chức các hoạt động về hợp tác đào tạo hầu như bị hạn chế, thủ tục cấp phép, cấp chứng chỉ còn nặng ưu tiên cho các tổ chức của nhà nước đồng thời cơ chế và quy định chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành chưa thực sự cởi mở cũng làm mất tính độc lập và tự chủ trong hợp tác liên kết đào tạo của các tổ chức ngoài công lập…

Kết thúc hội thảo, các đại biểu đưa ra các giải pháp kiến nghị với cac cơ quan hữu quan của Nhà nước như: Cần được áp dụng như tăng cường tuyên truyền phổ biến, nâng cao hiểu biết pháp luật về KH&CN cho các đơn vị 81, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân; Tạo điều kiện cho các Đơn vị 81 tiếp cận với nguồn kinh phí từ Nhà nước thông qua đấu thầu đề tài, dự án, quỹ đầu tư cho KH&CN từ các nguồn vốn khác để các Đơn vị 81 có điều kiện ứng dụng công nghệ vào sản xuất; Tăng phân bổ kế hoạch tài chính đối với nghiên cứu và thực hiện các đề tài dự án từ nguồn KHCN cho LHHVN để các Đơn vị 81 có điều kiện làm đề tài, cải tổ cơ chế tài chính cấp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý dựa trên chất lượng nghiên cứu; Giảm bớt các thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động của các đơn vị 81, sớm ban hành chế độ kế toán, thuế, các quy định tài chính đặc thù cho lĩnh vực phi lợi nhuận; Có chính sách khuyến khích ưu đãi đối với doanh nghiệp xã hội, miễn giảm thuế cho các tổ chức hoạt động công ích; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp để tái đầu tư phát triển KHCN; Có chính sách cụ thể trong việc thu hút trí thức người Việt tham gia nghiên cứu KHCN, xây dựng cơ chế khen thưởng tôn vinh các tổ chức KHCN có đóng góp thiết thực cho xã hội…góp phần khảng định sự đúng đắn của chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc hình thành và phát triển hệ thống Tổ chức Khoa học & Công nghệ ngoài công lập.

Theo vusta.vn


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty