Tin tức

Tăng cường tập hợp và thu hút trí thức trẻ

Đăng bởi: ngoicvn
22/07/2014

Ngày 18/7/2014, VUSTA tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của VUSTA trong tập hợp, thu hút trí thức trẻ tham gia hoạt động khoa học và công nghệ”. 


Hội thảo thuộc Chương trình hợp tác giữa Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Đức) Văn phòng khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội.

Tham dự, có hơn 70 đại biểu là nhà khoa học, kỹ thuật, nhà hoạch định chính sách, đại diện các bộ, ban ngành trung ương và địa phương, đại diện bộ phận hợp tác phát triển và khoa học công nghệ (KH&CN) của một số đại sứ quán tại Hà Nội, các hội KH&KT ngành toàn quốc và tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA.  

Tại hội thảo, các đại biểu nghe 3 báo cáo đề dẫn và 5 chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức thành viên và đơn vị KH&CN trực thuộc VUSTA trong công tác huy động trí thức trẻ tham gia hoạt động KH&CN. 

Hội nghị đã thảo luận nhiều khía cạnh liên quan công tác tập hợp trí thức trẻ; trong đó nhấn mạnh vai trò của việc chuyển đổi mô hình tổ chức xã hội, tổ chức sản xuất, cơ chế quản lý và xác định nhiệm vụ KH&CN trọng điểm, xây dựng văn hoá làm khoa học dân chủ, cởi mở, trung thực, khách quan và nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm khoa học.

Các đại biểu đã nghe trình bày về các mô hình điển hình trong công tác tập hợp trí thức trẻ của các tổ chức trong hệ thống VUSTA. VUSTA là một trường hợp điển hình, phản ánh khá đầy đủ và toàn diện các khía cạnh khác nhau trong tập hợp, thu hút trí thức trẻ.

Các khía cạnh đó bao gồm: mô hình các hội nghề nghiệp trong bảo vệ quyền lợi hội viên, đào tạo liên tục và nâng cao trình độ, xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn mực hành nghề, là cầu nối giữa các thế hệ nhà khoa học, đặc biệt là truyền cảm hứng cho giới trẻ;

mô hình Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật ở các  địa phương trong việc tham mưu những chính sách cụ thể về tập hợp trí thức, khuyến khích sáng tạo; mô hình các tổ chức can thiệp tại cộng đồng với năng lực chuyển giao kỹ thuật và công nghệ đến người dân; mô hình truyền thông KH&CN với hơn 200 báo và tạp chí trong hệ thống VUSTA. 

Hội nghị nhất trí cao ý kiến cho rằng việc tạo ra động lực làm khoa học cho giới trẻ không chỉ có thể giải quyết bằng đãi ngộ vật chất, tiền bạc, mà còn ở việc khơi dậy niềm vinh dự, tự hào và đam mê khám phá của giới trẻ.

Nhiều khuyến nghị chính sách đã được đưa ra tại Hội thảo; trong đó nhấn mạnh vai trò VUSTA trong việc đại diện tiếng nói của lực lượng trí thức KH&CN đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, đối với chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN. 

VUSTA cần kiến nghị Chính phủ và các cơ quan ban ngành, điều chỉnh việc thực hiện các cơ chế liên quan trọng dụng trí thức KH&CN, tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng cho các tổ chức KH&CN ngoài công lập, giúp đưa KH&CN đến với thị trường, đầu tư có trọng điểm và việc xác định nhiệm vụ KH&CN quốc gia cần phải được thực hiện nhất quán, có trọng tâm và đầu ra cụ thể.

Các đại biểu đánh giá cao chủ đề Hội thảo, bởi tính thời sự cấp thiết, quan trọng, đúng thời điểm. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái kéo dài thì những giải pháp cụ thể mang tính đột phá trong lĩnh vực KH&CN, chính sách đối với nguồn nhân lực là cần thiết để nền kinh tế có được những bước chuyển mình lớn, theo hướng đi lên.

(Theo vusta.vn)


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty