Tin tức

Tăng cường “Thống nhất hành động”

Đăng bởi: ngoicvn
18/11/2013

Bộ Tư pháp Việt Nam cùng Cơ quan Phòng chống ma túy & tội phạm của Liên hợp quốc (UN), hai cơ quan đồng chủ trì Nhóm Điều phối lĩnh vực trọng tâm (FACG 3) Kế hoạch chung 2012 – 2016 về Tăng cường quản trị công và Sự tham gia) vừa sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2012, xác định trọng tâm năm 2014. 


 Khởi đầu nhiều thuận lợi

Sau khi Kế hoạch chung 2012 – 2016 bắt đầu triển khai, tháng 6/2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Cơ chế quản trị Sáng kiến thống nhất hành động (DaO) của UN, gồm ba cấp độ: Ban điều hành Sáng kiến thống nhất hành động (DaSC) chịu trách nhiệm về cả 6 trụ cột DaO; Ban điều hành Kế hoạch chung (OPSC) chịu trách nhiệm về Kế hoạch chung; Các nhóm FACG điều phối ba lĩnh vực trọng tâm.

Các đại biểu đã bàn về những kết quả, thách thức, bài học kinh nghiệm và phương hướng thời gian tới, trên các lĩnh vực: Các cơ quan dân cử & quá trình lập pháp; Cải cách pháp luật & tư pháp, tiếp cận công lý; Cải cách hành chính công; Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và đoàn thể.

Bà Pratibha Metha, điều phối viên UN thường trú Việt Nam, xác nhận: “Ký kết Kế hoạch chung 2012 – 2016, Chính phủ Việt Nam đã chứng tỏ cam kết của mình tiếp tục đi đầu trong cải cách của UN trên toàn cầu; 17 cơ quan UN hỗ trợ Việt Nam sẽ tiếp tục Thống nhất hành động, nhằm mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam”.

Các nhóm điều phối lĩnh vực trọng tâm là một cơ chế chung mới với các cơ quan chính phủ, nhằm đảm bảo mối liên kết giữa các dự án và chương trình của Liên hợp quốc hoàn toàn phù hợp các ưu tiên quốc gia và kết quả mong đợi của Kế hoạch chung 2012 – 2016. 

Cơ hội và thách thức

Các đại biểu nhất trí đánh giá: Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) và đã thành công khi đạt một số mục tiêu trước thời hạn chót (năm 2015). Tuy nhiên, như bà Pratibha Metha nói, trong 3 năm còn lại vẫn tồn tại khác biệt lớn giữa các khu vực, giữa nông thôn với thành trị và giữa các nhóm dân tộc. 

Hai năm trước đây, Việt Nam đứng thứ sáu thế giới về tiến độ MDG, song vẫn cần hành động gấp để bảo đảm các nhóm dân quan trọng (gồm cả người dễ bị tổn thương và người thiệt thòi) không bị bỏ lại phía sau. Về vấn đề “Tăng cường quản trị công” và “Sự tham gia”, cần có các thể chế hiện đại, tinh vi, nhằm đối phó và vượt qua những thách thức sẽ gặp  trong 5 - 10 năm tới. Nhu cầu “tăng cường năng lực và xây dựng cơ chế để người dân thực hiện quyền của mình” đã được xác định.

Chính phủ đã hoạt động hiệu quả hơn, thể hiện quan tâm nhiều hơn tới việc đáp ứng yêu cầu của dân về quản trị công, hoạt động khu vực công và cung cấp dịch vụ cho dân; Thủ tướng Chính phủ đã xác định quyết tâm “đẩy nhanh cải cách hệ thống công quyền”.

Khủng hoảng kinh tế thế giới khiến dân chúng đòi hỏi phản ứng thống nhất hơn từ phía Chính phủ. Với hỗ trợ của UN, Ủy ban Luật pháp của Quốc hội đã dự thảo các lựa chọn nhằm tăng cường quy trình giám sát và xây dựng luật. Các giải pháp đã được thông qua với việc phê chuẩn nghị quyết về cải cách, tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động Quốc hội. 

Những thay đổi quan trọng bao gồm chính thức đưa vào phần giải trình trực tiếp trong kỳ họp chuẩn bị của Quốc hội, chuyển từ đóng góp bằng miệng sang đóng góp bằng văn bản cho các dự thảo luật và đưa ra hệ thống phiếu tín nhiệm cho những vị trí được Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

Về vận động nhân quyền, năm 2012, UN đã chuẩn bị kỹ và vận động chính sách, dẫn tới những thay đổi trong cách hiểu và tổng hợp về các khía cạnh nhân quyền trong vấn đề phát triển. Năm 2012 có nhiều kết quả về mặt này, đặc biệt trong đó Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội thông qua.

Luật sửa đổi đã chấm dứt việc giam giữ người bán dâm và đưa ra nguyên tắc “xem xét kỹ lưỡng”, khi toà án xem xét tư pháp đối với trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật hoặc người lớn bị bắt do liên quan tội phạm ma tuý. Dự thảo các văn bản dưới luật và nghị định, thông tư đã bảo vệ nạn nhân những vụ buôn bán người (nhất là phụ nữ và trẻ em) một cách mạnh mẽ hơn; giúp họ nhanh chóng tái hoà nhập gia đình, cộng đồng.

Dịch vụ công đã thể hiện hiệu quả hơn, trách nhiệm hơn. Trên cơ sở những cam kết thực hiện Công ước của UN về chống tham nhũng, Chính phủ Việt Nam đã sử dụng kinh nghiệm UN để hoàn tất “Báo cáo tự đánh giá của Quốc gia”. Báo cáo này đã xác định các khoảng trống cụ thể và những khuyến nghị nằm cải thiện chất lượng hoạt động, giảm khả năng tham nhũng.

Quyền bình đẳng giữa nam và nữ ở Việt Nam được đảm bảo trên lý thuyết thông qua Hiến pháp và luật, cùng các quy định liên quan tài sản, gia đình, hôn nhân; trong đó bao gồm Luật Hôn nhân & Gia đình. Về cải cách dịch vụ công và chống tham nhũng: UN đã hỗ trợ thiết kế thí điểm và thực hiện PAPI, một công cụ giám sát chính sách hằng năm tại 63 tỉnh, thành phố. 

Tác động của PAPI có thể đo lường thông qua thực tế 3 trong 8 tỉnh “mục tiêu” đã thực thi kế hoạch hành động để giải quyết những vấn đề do người dân nêu ra; nhiều tỉnh đã thảo luận về các phát hiện và cố gắng chỉnh sửa những thiếu sót đã được nêu ra.

Phương hướng thời gian tới

Ý kiến của nhiều đại diện đến từ Quốc hội, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và đoàn thể đã góp phần làm rõ thêm các kinh nghiệm và xác định ưu tiên cho năm 2014. Thời gian tới, sẽ tập trung vào các việc: Tăng cường năng lực Quốc hội; Pháp quyền và tiếp cận công lý; Cải cách hành chính công và chống tham nhũng; Nâng cao hiệu quả các tổ chức xã hội. 

Trong số các giải pháp gia tăng pháp quyền, cải cách hành chính công và chống tham nhũng, đáng chú ý nhất các giải pháp: Hỗ trợ quá trình cải cách tư pháp, tăng cường hệ thống tòa án độc lập; nâng cao năng lực các cơ quan pháp luật, tư pháp, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của nhóm dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất; tiếp tục vận động thực hiện cơ chế phản hồi của công dân trong tiếp cận dịch vụ công…

Để các tổ chức xã hội hoạt động hiệu quả hơn, các biện pháp chính sẽ được thực thi gồm: Duy trì vai trò trung gian của UN để thúc đẩy đối thoại giữa các nhà lập pháp và xã hội dân sự; Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để tham gia soạn thảo văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của các tổ chức xã hội và quyền của các nhóm dễ bị tổn thương; Tiếp tục vận động thông qua Luật tiếp cận thông tin, Luật về hội và Luật về biểu tình.

NHL - PNB


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty