Tin tức

“Tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng”

Đăng bởi: ngoicvn
23/04/2014

Tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức là vấn đề quan trọng, các Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật (Liên hiệp hội) cần phải phấn đấu làm thật tốt; cần đa dạng hóa tổ chức và phong phú hoạt động, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng và Nhà nước, để khẳng định vai trò chính trị - xã hội của Liên hiệp hội.

Đó là tinh thần chung Hội nghị giao ban và Hội thảo nghiệp vụ Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Hội nghị do Liên hiệp hội Việt Nam cùng Liên hiệp hội tỉnh Sơn La tổ chức ngày 18/4/2014.

Các đại biểu đã có một số kiến nghị: Đề nghị Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo một số ban Đảng trung ương tổ chức đoàn kiểm tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị về công tác xây dựng, phát triển, sử dụng, phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước như Nghị quyết 27-NQ/TW, Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, một số bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương còn chậm, chưa nghiêm, chưa đạt yêu cầu; vì vậy cần phải kiểm tra giải quyết kịp thời.

Chính phủ và Thủ tướng đã có nhiều nghị định, nghị quyết liên quan công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Song việc cụ thể hóa thực hiện của một số bộ, ban ngành liên quan ở các tỉnh, thành phố rất chậm.

Đề nghị Thủ tướng cho thanh tra, uốn nắn, xử lý, khắc phục vi phạm; có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các vấn đề liên quan phát triển, xây dựng, phát huy đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Trong đó việc sửa đổi một số nội dung Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 “quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội” - (Cụ thể điều 13, về “thẩm quyền cho phép thành lập, chia, tách, sáng lập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với Liên hiệp hội Việt Nam phải là Thủ tướng chính phủ; về thẩm quyền của Liên hiệp hội Việt Nam, các tỉnh thành phố liên quan việc quản lý, công nhận ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra của Liên hiệp hội Việt Nam và Liên hiệp hội địa phương”).

Theo GS-TS Vũ Hoan - Chủ tịch Liên hiệp hội Hà Nội, việc tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, các Liên hiệp hội cần đánh giá đúng hoạt động sáng tạo, tôn trọng những nhà trí thức chân chính, không nên nhầm lẫn bằng cấp với tư duy và hoạt động sáng tạo, khả năng nhận thức và sự hiểu biết rộng là những phẩm chất của sự sáng tạo.

Cần khuyến khích trí tưởng tượng và sự dũng cảm trong xây dựng giả thiết khoa học, khuyến khích phát huy những cảm nhận trực quan. Xây dựng những tổ chức khoa học và công nghệ đủ điều kiện; đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tạo đủ điều kiện để đánh giá đúng kết quả nghiên cứu; biết cách chọn người tài giỏi thực sự cho hoạt động khoa học công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Liên hiệp hội Bắc Giang cho rằng hiện nay tập hợp trí thức tham gia hoạt động tư vấn phản biện là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Liên hiệp hội. Để thực hiện phản biện bất cứ chương trình, đề án, quy hoạch nào thì việc chọn các chuyên gia có uy tín, đúng chuyên ngành và lĩnh vực là không đơn giản. Nhiều lĩnh vực phản biện cần phải mời chuyên gia; vì vậy mong các bộ ban ngành tạo thuận lợi để các Liên hiệp hội phát huy khả năng của mình.

Về nhiệm vụ năm 2014, các đại biểu nhấn mạnh: Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động đã thực hiện; Tiếp tục mở rộng hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ Liên hiệp hội; Tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; Nâng cao chất lượng cuộc thi, giải thưởng khoa học công nghệ; Duy trì, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Liên hiệp hội xuất bản; phấn đấu năm 2014 Liên hiệp hội nào cũng xuất bản được bản tin và phần lớn có website; Chú trọng hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ.

(Theo vusta.vn)

 

 

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty