Tin tức

Tham luận “Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng chống HIV/AIDS”

Đăng bởi: ngoicvn
10/12/2013

NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty