Tin tức

Thành lập, giải thể tổ chức KHCN

Đăng bởi: ngoicvn
13/08/2012

Sổ tay hướng dẫn thành lập, quản lý và giải thể các tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Download cuốn sổ tay tại đây 

Hướng dẫn thay đổi bổ sung các nội dung hoạt động của các tổ chức Khoa học và Công nghệ
Download hướng dẫn tại đây

Hướng dẫn thành lập, quản lý và giải thể các tổ chức Khoa học và Công nghệ
Download hướng dẫn tại đây


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty