Tin tức

Thông báo mời đăng ký tham dự Hội thảo tiếp cận

Đăng bởi: ngoicvn
24/02/2014

Thông báo mời đăng ký tham dự Hội thảo tiếp cận


PARAFF hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình trong quá trình xây dựng luật pháp và chính sách thông qua việc tăng cường sự tham gia của NGOs vào quá trình nêu trên ở cấp trung ương và địa phương, cũng như giám sát việc thực hiện luật và chính sách. Các lĩnh vực do PARAFF hỗ trợ bao gồm:

 Nghiên cứu liên quan đến quá trình xây dựng luật và chính sách, tập trung vào các lĩnh vực giảm nghèo, quản trị dân chủ và vai trò của NGOs trong việc tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình.

  1. Nâng cao nhận thức của các NGOs và các đối tác chính về các quyền và cơ hội mà hành lang pháp lý hiện hành mang lại liên quan đến sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình.
  2. Các sáng kiến do NGOs thực hiện về giám sát và phản hồi ý kiến cho Chính phủ và các đại biểu Quốc hộivề thực thi luật pháp, chính sách, và ngân sách ở cấp trung ương và địa phương.
  3. Tăng cường mạng lưới giữa các NGOs và các bên liên quan nhằm tăng cường sự tham gia của người dân vào quy trình lập pháp và đối thoại chính sách với Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân cũng như các cơ quan Chính phủ ở các cấp.

PARAFF sẽ tổ chức các đợt hội thảo tiếp cận và trao đổi trực tiếp về các nội dung liên quan tại các tỉnh và thành phố nhằm nâng cao kiến thức về các chủ đề liên quan đến đợt mời dự án sắp tới, kỹ năng viết dự án, và các nội dung khác phục vụ cho việc xây dựng đề xuất dự án theo yêu cầu cụ thể của các tổ chức. Dự kiến lịch hội thảotại hiện trường như sau:

Từ 10-11/03/2014 tại TP Đà Nẵng cho các tổ chức thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

  • Từ 13-14/03/2014 tại TP Hồ Chí Minh cho các tổ chức thuộc các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Từ 18-19/03/2014 tại TP Hà Nội cho các tổ chức thuộc các tỉnh phía Bắc và Thành phố Hà Nội.

Vậy xin kính mời các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quần chúng, tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp, và các nhóm cộng đồng đăng ký tham dự các hội thảo nói trên để chuẩn bị cho đợt mời dự án sắp tới.

Các tổ chức có nhu cầu cần đăng ký tham dự hội thảo với Ban thư ký PARAFF trước 05 ngày so với thời gian quy định nêu trên qua địa chỉ email office.paraff@gmail.com.


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty