Tin tức

Thừa Thiên - Huế: Chia sẻ kinh nghiệm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đăng bởi: ngoicvn
23/04/2014

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội - CSRD, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên – CORENARM (thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức Hội thảo “Thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng - PFES”.

Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế triển khai PFES ở các địa phương và nhất trí thông qua bản thông điệp chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thông điệp sẽ được gửi đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở ban ngành liên quan trong tỉnh, nhằm cung cấp thông tin, giúp Tỉnh sớm triển khai lộ trình chi trả dịch vụ môi trường cho các cộng đồng, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ rừng.

Thông điệp này cũng sẽ được chuyển đến các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các tổ chức phát triển, các cơ quan nghiên cứu trong nước, để có thêm thông tin hỗ trợ tiến trình chi trả dịch vụ môi trường rừng nhanh chóng, hiệu quả.

(Theo vusta.vn)

 

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty