Tin tức

Thực phẩm ăn uống bị khiếu nại nhiều nhất

Đăng bởi: ngoicvn
11/01/2016

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vinatas cho biết, trong 5 năm qua,  có 7.741 vụ tư vấn khiếu nại, trong đó trực tiếp có 4.344 vụ. Số vụ việc giải quyết thành công là 3.547, chiếm 82%.

Số vụ việc không được giải quyết thành công xuất phát từ nguyên nhân không đủ chứng cứ; đòi hỏi quá mức của người tiêu dùng và vụ việc vượt quá phạm vi của Hội.

Hiện nay, pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã đầy đủ và mang tính pháp lý cao. Song theo ý kiến của nhiều địa phương, hiện các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 99/2011/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế nhất là trong điều kiện hội nhập như hiện nay.

Cụ thể, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật không còn phù hợp, bao quát hết tất cả các trường hợp xảy ra trên thực tế.

Ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. HCM dẫn chứng, về đối tượng áp dụng chỉ áp dụng với các giao dịch của người tiêu dùng xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam là không phù hợp, nhất là việc hình thnàh cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) từ ngày 1-1 nên các giao dịch của người tiêu dùng Việt Nam với các nước ASEAN sẽ không được bảo vệ theo Luật này.

Mặt khác, đối tượng điều chỉnh được quy định tại Điều 1 chưa bao quát hết trường hợp giao dịch giữa cá nhân và cá nhân. Ví dụ, ông A có dư một điện thoại di động lên facebook rao bán cho ông B, nếu giao dịch này có vấn đề thì không có căn cứ để bảo vệ quyền lợi cho ông B.

Một ví dụ khác, về thời hạn yêu cầu bổ sung hồ sơ trong đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định 99/2011/NĐ-CP  “Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”. Tuy nhiên, thời hạn 3 ngày làm việc là khoản thời gian quá ngắn, không phù hợp để doanh nghiệp có thể kịp thời bổ sung hồ sơ.

Do vậy, các địa phương kiến nghị Bộ Công thương tham mưu cho Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật và Nghị định cho phù hợp với thực tế.

theo baohaiquan.vn


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty