Tin tức

Tọa đàm Nghiên cứu Vận động Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế và Truyền thông Nhóm hợp tác thúc đẩy phát triển chính sách y tế dựa vào bằng chứng khoa học

Đăng bởi: ngoicvn
24/03/2014

Tọa đàm do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) tổ chức ngày 11/3/2013 tại Hà Nội, nhằm lấy ý kiến cho Dự thảo đề cương nghiên cứu “Vận động sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế Việt Nam” và công tác truyền thông cho Nhóm hợp tác thúc đẩy phát triển chính sách y tế dựa vào bằng chứng khoa học (EBHPD).


Tọa đàm nhằm giới thiệu đề cương nghiên cứu bảo hiểm y tế (BHYT) và thu nhận góp ý của các thành viên; thảo luận về thực hiện truyền thông của EBHPD và kế hoạch hoạt động truyền thông cụ thể cho nghiên cứu BHYT; bàn về viết bài, thu thập thêm bằng chứng cho nghiên cứu BHYT bởi các thành viên của Nhóm; thảo luận về sự tham gia của báo chí trong quá trình nghiên cứu; cung cấp thông tin, tài liệu về BHYT để báo chí khởi động viết bài về BHYT nhằm thu hút dư luận và sự chú ý của cơ quan quản lý vào sửa đổi Luật.

Tọa đàm gồm các hoạt động chính: Giới thiệu tổng quan về Nhóm EBHPD; Trình bày Đề cương Nghiên cứu Vận động sửa đổi Luật BHYT tại Việt Nam; Thảo luận toàn thể, thu nhận góp ý cho Đề cương; Trình bày Chiến lược truyền thông của EBHPD và kế hoạch truyền thông cụ thể trong nghiên cứu BHYT; Cập nhật đăng ký viết bài và Gợi ý các nguồn thông tin về BHYT; Giới thiệu Blog Y tế vì dân; Thảo luận về truyền thông của Nhóm và truyền thông cho nghiên cứu BHYT.

Nhóm EBHPD ra đời tháng 9/2013, từ sáng kiến của Trung tâm RTCCD, với sự hỗ trợ của Ban Tư vấn Phản biện xã hội (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam). Nhóm EBHPD có quan điểm, chiến lược hành động, cơ cấu tổ chức đã xác định cho giai đoạn 2014 - 2020, được ghi tại Quy chế hoạt động, thông qua tại cuộc họp Hội đồng thành viên lần 1 (10/1/2014).

Ban thường trực hành động Nhóm EBHPD cho biết: Đến nay, EBHPD đã có sự tham gia của 6 tổ chức và 21 cá nhân là thành viên chính thức, 40 cá nhân từ 24 tổ chức đóng vai trò quan sát viên và cộng tác viên. Nhiệm kỳ đầu tiên (2014 - 2015), Trung tâm RTCCD đảm nhiệm vai trò điều phối. Nhóm đã nhận được kinh phí hỗ trợ hoạt động năm 2014 từ Vụ Phát triển quốc tế Anh (DFID) thông qua Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động chính sách do OXFAM tại Việt Nam điều phối.

Blog Y tế vì dân (ytevidan-ebhpd.blogspot.com) được xác định là diễn đàn của Nhóm EBHPD, là nơi trao đổi thông tin về các vấn đề của ngành y tế, công bố các bằng chứng khoa học có được từ hoạt động nghiên cứu của Nhóm và các tổ chức thành viên; đồng thời là nơi tiếp nhận ý kiến của người dân về hệ thống y tế và vận động chính sách phát triển y tế Việt Nam, vì một nền y tế công bằng, hiệu quả hơn và đảm bảo quyền của người sử dụng dịch vụ y tế.

Về Dự thảo Luật BHYT sửa đổi (tháng 10/2013), những người dự Tọa đàm nhận xét: Dự thảo này chưa có sự rõ ràng, chính xác trong tên gọi, khái niệm cơ bản BHYT, hợp đồng bảo hiểm…; chưa tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ; chưa làm rõ các chủ thể tham gia, chức năng đặc thù, tạo nên hệ thống vận hành BHYT bắt buộc công bằng, hiệu quả; chưa tạo được hành lang pháp lý đảm bảo sự tham gia giám sát đánh giá chất lượng dịch vụ độc lập; nguyên tắc “vì dân, do dân, bởi dân” chưa xuyên suốt quá trình soạn thảo. Do vậy, Dự thảo cần tiếp tục được chỉnh sửa.

Dự thảo Đề cương nghiên cứu Vận động sửa đổi Luật BHYT Việt Nam, do Trung tâm RTCCD công bố tại Tọa đàm, cho biết: Trong số các bên tham gia, RTCCD giữ vai trò nghiên cứu viên chính trong nghiên cứu này và là cơ quan ký hợp đồng công việc ngắn hạn với các tổ chức, cá nhân tham gia. Các đơn vị, cá nhân thuộc EBHPD tham gia bao gồm: Viện Sức khỏe cộng đồng; Đại học Y tế công cộng; Viện Y học cổ truyền Quân đội; Trung tâm thông tin Tổ chức phi chính phủ (NGO-IC); các báo Đất Việt, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Sức khỏe và Môi trường, Kinh tế và Đô thị, VTVs, VTC, VOV. Các cá nhân không thuộc EBHPD là Ban Kinh tế Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

LT - NB

 

 

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty