Tin tức

Trung tâm Thông tin tổ chức phi chính phủ tổ chức tổng kết công tác năm 2013

Đăng bởi: ngoicvn
17/01/2014

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tổ chức phi chính phủ (NGO-IC), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2013 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.


Được sự hỗ trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Văn phòng đăng ký hoạt động khoa học công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin tổ chức phi chính phủ (NGO-IC) đã bắt đầu ổn định tổ chức và đi vào hoạt động; đã dần hoàn thiện các cơ cở pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động; chủ động khởi động một số nội dung vận động chính sách như nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội địa phương, chuyển giao các dịch vụ công cho các Tổ chức phi chính phủ (NGO); đồng thời, để phục vụ chức năng, nhiệm vụ là kết nối thông tin giữa các NGO, giữa các NGO với các đối tác, trung tâm đã xây dựng website với tên miền là ngoic.vn và ngoic.org.vn đã được phủ hầu hết các nội dung. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã xác định được chiến lược phát triển, thu hút được sự tham gia của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong lịch vực phi chính phủ; có được sự ủng hộ và tin cậy của VUSTA và các NGO. Tuy nhiên, sự đóng góp của NGO-IC còn rất khiêm tốn so với nhu cầu của các tổ chức NGO và của xã hội đặt ra đối với các tổ chức NGO, với rất nhiều khó khăn như nguồn kinh phí chưa ổn định nên chưa triển khai được các nhiệm vụ theo kế hoạch; nhân sự phần lớn là kiêm nhiệm, lớn tuổi; nguồn tài trợ quốc thế đang giảm dần trong khi vị thế của NGO còn hạn chế và chưa có cơ chế cho NGO tiếp cận nguồn ngân sách…

Trung tâm đã đưa ra phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2014 là tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức và hoạt động của NGO, cơ sở dữ liệu về mạng lưới, ngân hàng dữ liệu chuyên gia, chính sách liên quan đến NGO; nâng cao chất lượng trang web của NGO-IC như làm đầy các thư mục để có nội dung phong phú, hình ảnh đẹp và tin bài được tổ chức và đưa tin kịp thời; xây dựng phần mềm quản trị các NGO để thuận tiện cho tra cứu và sử dụng; xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về các mô hình hoạt động hiệu quả; xây dựng tiêu chí đánh giá tổ chức, trong đó có khung năng lực NGO làm căn cứ để NGO tự đánh giá, hoàn thiện; mặt khác tổ chức các hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa NGO với nhau và giữa NGO với các đối tác...
 
Theo Lê Hoa - Báo Đại Biểu Nhân dân

Xem thêm ảnh tại đây

NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty