Tin tức

Truyền hình quốc hội đưa tin về hội thảo "Chia sẻ kết quả hội nghị lần thứ tám và lộ trình dừng sử dụng amiang trắng vào năm 2020"

Đăng bởi: ngoicvn
10/07/2017

NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;