Tin tức

Vai trò của cộng đồng trong quản lý ngân sách

Đăng bởi: ngoicvn
18/11/2013
Ngày 12/11, hội thảo tập huấn “Vai trò của báo chí và cộng đồng trong quy trình quản lý ngân sách” đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại hội thảo, ông Đăng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã trình bày sơ bộ tổng quan Luật Ngân sách Nhà nước, đơn giản hóa các khái niệm liên quan tới quản lý ngân sách, giúp cho các đại biểu từ địa phương hiểu rõ. 

Ngoài ra, vấn đề tiêu chuẩn về tính minh bạch và thực tế tại Việt Nam cùng với vai trò của báo chí trong quá trình nâng cao nhận thức của người dân, xã hội về quản lý ngân sách cũng là nội dung quan trọng được đề cập và bàn bạc

Năm 2012, xếp hạng về công khai ngân sách (OBI 2012) của Việt Nam ghi được 19/100 điểm, với điểm trung bình của các nước là 43 và còn xếp sau nhiều nước trong khu vực như Indonesia: 62 điểm; Philippines: 50 điểm; Malysia: 39 điểm, Thái Lan và Đông Timo được 26 điểm. Hay nói cách khác, cách thực việc công khai và minh bạch ngân sách ở Việt Nam chưa được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Ngay đối với người dân, sự hiểu biết và tham gia trong quá trình ngân sách ở địa phương còn nhiều giới hạn. Theo kết quả của cuộc điều tra tại các huyện thuộc tỉnh Bắc Giang do Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ  và Nhóm Hợp tác Thúc đẩy quản trị và Cải cách hành chính công thực hiện, chỉ có 65% người được hỏi trả lời có biết về ngân sách.

Trong đó, hiểu biết của người dân về các loại thuế chiếm 62,7%; về các loại phí và lệ phí chiếm 54,7%; về các hoạt động kinh doanh của Nhà nước chiếm 46,6%. Hầu hết người dân chỉ quan tâm đến các khoản đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi ở cộng đồng do họ trực tiếp quản lý.

Những tồn tại và bất cập xung quanh việc công khai, minh bạch ngân sách cho người dân cũng là vấn đề được nhấn mạnh trong hội thảo. 

Các đại biểu từ địa phương cho rằng, người dân chủ yếu được thông báo qua các hình thức họp thôn, nghe trên loa phát thanh và một số ít thì tiếp xúc với cử tri. 

Theo ông Đăng Văn Thanh, người dân và các cơ quan dân cử có nhu cầu được thông tin và tham gia thực chất vào quá trình ngân sách. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là ngân sách được công khai nhưng hình thức, cách thực hiện không hiệu quả và các cơ quan dân cử chưa phát huy và làm tròn trách nhiệm của mình.

Khuyến nghị để giải quyết tình hình trên cũng đã được các bên thảo luận và đưa ra hội thảo như cải tiến cơ chế để các cơ quan dân cử và đại diện tham gia thực chất vào quá trình ngân sách như giám sát thực thi ngân sách và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Ngoài những bất cập của quá trình ngân sách địa phương, quá trình ngân sách Nhà nước cũng có nhiều khúc mắc khi mà vẫn xảy ra sự đan chéo và lồng ghép trong việc chi ngân sách; đầu tư công cho người dân chỉ thực hiện một chiều (từ trên xuống); yêu cầu chi và kết quả đầu ra cũng như mục tiêu phát triển xã hội không tương xứng; đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước và đầu tư ngoài ngân sách chưa công khai và rõ ràng. 

Kết thúc, hội thảo bước đầu đã đưa ra các vấn đề được người dân quan tâm cũng như hướng đến việc thực hiện sắp tới để cải thiện những vướng mắc trong quá trình ngân sách. Từ đó hướng đến việc tăng cường tiếng nói của người dân trong quản lý ngân sách Nhà nước, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia và vai trò giám sát của người dân trong quản lý ngân sách.

Theo: Thanh tra 13/11/2013

 


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty