Tin tức

Vai trò của trí thức trẻ và các nhà khoa học trong đổi mới và sáng tạo

Đăng bởi: ngoicvn
21/12/2015

Theo anh Nghiêm Quốc Bảo, Chủ tịch VAYSE, hướng tới đổi mới và sáng tạo chính là hiện thực hoá điều lệ và định hướng hoạt động của VAYSE. Chính vì vậy, VAYSE cần nhấn mạnh hoạt động trọng tâm của mình vào đổi mới và sáng tạo. Đổi mới và sáng tạo là vấn đề đang được Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm với mong muốn sớm đem lại những đột phá trong nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Chính vì vậy, VAYSE cần phải tập trung mạnh vào lĩnh vực này và vấn đề rất quan trọng là những sản phẩm của đổi mới sáng tạo phải có sức sống với thị trường mà cụ thể là phải có đầu tư.

Theo quan điểm của Hội, muốn đổi mới và sáng tạo thì người làm nghiên cứu phải có thông tin khoa học và cập nhật kiến thức cần thiết cho mình. Vấn nạn sao chép luận văn trong sinh viên hiện nay một phần vì sinh viên ít được tiếp cận và tạo điều kiện tham gia các đề tài khoa học thực tiễn ngoài phạm vi nhà trường. Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam đã có dự án xây dựng Ngân hàng Dữ liệu Chuyên gia và ngân hàng dữ liệu này cũng mở cửa với cả đối tượng sinh viên. Nhờ đó, sinh viên sẽ được tiếp cận với các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực và từ đó sẽ hình thành nhiều nghiên cứu có thể là mới mẻ hơn cho các luận văn tốt nghiệp.

Ban tổ chức sự kiện này kỳ vọng buổi toạ đàm sẽ diễn ra thành công và mở ra định hướng hoạt động cho VAYSE về đổi mới và sáng tạo mà trong đó trí thức trẻ là lực lượng chủ chốt, tạo nền móng của sự phát triển, xây dựng chương trình hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà trường, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội về đổi mới và sáng tạo. (website Trí thức Trẻ 19/12/2015)

                                                                                                                           theo trithuctre.com.vn


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty