Tin tức

VINASTAS đi đầu thực thi Luật Bảo vệ người tiêu dùng

Đăng bởi: ngoicvn
21/01/2014

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas), sau hơn hai năm thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD), đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.


 Chuyên nghiệp, hiệu quả

Ngay sau khi Luật ra đời, Vinastas đã triển khai các hoạt động xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi NTD; góp ý kiến Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD, về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có hiệu lực thi hành.

Trong hơn 2 năm triển khai, Vinastas đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức và đối tượng; tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD tại các địa phương.

Phối hợp với các sở, ngành, các hội bảo vệ người tiêu dùng địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện các phóng sự, đăng các bài viết, phỏng vấn để người dân hiểu các quay định của Luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ NTD được đưa tới các trung tâm thương mại, hội chợ, chợ dân sinh bằng nhiều hình thức dễ tiếp nhận hơn (như: phát tờ rơi, sách báo, ấn phẩm…) đến tận tay NTD.

Đặc biệt ,công tác tư vấn, tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, khiếu nại cho người tiêu dùng là hoạt động cần thiết nhất, tác động trực tiếp đến đời sống và sự lựa chọn tiêu dùng hằng ngày. Đây cũng là một trong những biện pháp thiết thực của Vinastas nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và cả người tiêu dùng; đồng thời góp phần đưa những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

Tại các địa phương trên cả nước, nhất là các thành phố lớn, đã lần lượt đưa hệ thống tiếp nhận thông tin của NTD, tư vấn mua sắm và giải quyết khiếu nại của NTD. Đây là hình thức bảo vệ NTD nhanh chóng và hiệu quả nhất, đồng thời gia tăng niềm tin của NTD đối với cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội  tham gia bảo vệ NTD.

Hiện có 47 Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ NTD ở các tỉnh. Nhờ hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD, hiện đã có 7 hội được công nhận là hội đặc thù (Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Cà Mau, Bến Tre). Tại nhiều địa phương (nhất là Tiền Giang, Kiên Giang, Hà Tĩnh...), công tác phát triển Hội đã được triển khai đến cấp huyện, xã

Nỗ lực vượt qua thách thức

Khi nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng, tác động của kinh tế toàn cầu cũng mạnh hơn. NTD sẽ thêm nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ gặp nhiều thách thức hơn. Đó là một thực tế quốc gia nào cũng gặp phải khi tham gia hội nhập, tuy mức độ khác nhau.

Tại Việt Nam, luật Bảo vệ quyền lợi NTD đã có hiệu lực hơn hai năm, tuy đã đạt được một số kết quả, nhưng cũng mới ở bước đầu. Vì vậy, công tác này ở nước ta  vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài. Với trách nhiệm tham gia bảo vệ quyền lợi NTD theo Luật định, Vinastas tự xác định nhiệm vụ chính của mình:

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp tục hưởng ứng phong trào Người VN dùng hàng VN theo chủ trương chung; thông tin hướng dẫn tiêu dùng theo hướng tiết kiệm, bền vững; tăng cường công tác tư vấn khiếu nại, phản biện, giám định xã hội; tăng cường chống hàng giả, gian lận thương mại, quảng cáo không trung thực và các lĩnh vực liên quan; mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong nước và quốc tế.

PNB (Theo vusta.vn)


NGO-IC

NGO-IC là tổ chức Phi Chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính trị có sứ mệnh kết nối các tổ chức xã hội (CSO) với các cơ quan Chính phủ ở Trung ương và địa phương;

lacoste boty