Tin tức

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2016

2016-09-14 14:52:13
ngoicvn

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAMThứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2016

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016

2016-09-12 10:39:23
ngoicvn

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAMThứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016

Việt Nam vượt mặt Thái Lan, Philippines về nhập khẩu thuốc trừ sâu

2016-09-08 10:44:05
ngoicvn

TS. Đặng Kim Khôi, Giám đốc Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp (CAP), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp...

Quyết định số 30/2011/QĐ-TT ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

2016-09-07 11:03:02
ngoicvn

Quyết định số 30/2011/QĐ-TT ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trá...

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

2016-09-07 11:01:21
ngoicvn

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

2016-09-07 10:59:29
ngoicvn

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2008 – điều chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn pháp luật.

2016-09-07 10:57:54
ngoicvn

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2008 – điều chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn pháp luật.

Nghị định số 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

2016-09-07 10:56:04
ngoicvn

Nghị định số 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

Unesco vinh danh chương trình sách hóa nông thôn

2016-09-05 14:13:52
ngoicvn

UNESCO vinh danh chương trình Sách hóa nông thôn

Hội thảo thường niên các tổ chức xã hội vì sự phát triển bền vững - 2016

2016-09-01 11:26:04
ngoicvn

Nổi bật các vấn đề liên quan luật về hội, vận động chính sách, tài chính cho tổ chức xã hội

lacoste boty