Tin tức

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM Thứ Tư, ngày 31 tháng 8 năm 2016

2016-09-01 10:25:22
ngoicvn

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAMThứ Tư, ngày 31 tháng 8 năm 2016

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM Thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016

2016-08-30 16:35:13
ngoicvn

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAMThứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016

Giấy mời dự hội thảo 31.8.16 về nghị định sửa đổi nghị định 93/2009/NĐ-CP

2016-08-30 15:51:28
ngoicvn

Giấy mời dự hội thảo 31.8.16 về nghị định sửa đổi nghị định 93/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH số Số: 69/2008/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vự giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

2016-08-29 08:17:54
ngoicvn

NGHỊ ĐỊNH sốSố:69/2008/NĐ-CPVề chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vự giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể tha...

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAM Thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016

2016-08-26 23:05:12
ngoicvn

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TẠI VIỆT NAMThứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016

Tài liệu hội thảo thường niên các tổ chức xã hội vì sự phát triển bền vững 2016

2016-08-17 10:53:47
ngoicvn

Tài liệu hội thảo thường niên các tổ chức xã hội vì sự phát triển bền vững 2016 Link download tài liệu HTTN: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/...

Các tổ chức xã hội: Vì sự phát triển bền vững!

2016-08-11 09:38:21
ngoicvn

Các tổ chức xã hội: Vì sự phát triển bền vững!

Thúc đẩy phát triển “nền kinh tế tuần hoàn”

2016-08-01 11:06:46
ngoicvn

Thúc đẩy phát triển “nền kinh tế tuần hoàn”

lacoste boty