Tổ chức phi chính phủ

Hội khuyến học Yên bái

  • Loại hình tổ chức: 1
  • Địa bàn: 1
  • Năm thành lập: 2000-01-01
  • Website: http://khuyenhocyenbai.vn/
  • Email: khuyenhoc@yenbai.edu.vn

Thông tin chi tiết

Tên tiếng Việt
Hội khuyến học Yên bái
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Địa chỉ trụ sở
Cơ quan Thường trực số 1141 - Đường Yên Ninh - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.
Điện thoại
029 3858 248 - 029 3855 902
Fax
Mục tiêu phát triển
Tôn chỉ hoạt động

Thông tin hoạt động

Lĩnh vực hoạt động


Dự án triển khai


Địa bàn hoạt động
Miền Bắc:
Miền Trung:
Miền Nam:
Quốc tế:
lacoste boty