Tổ chức phi chính phủ

HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH YÊN BÁI

  • Loại hình tổ chức: 1
  • Địa bàn: 1
  • Năm thành lập: 2000-01-01
  • Website:
  • Email:

Thông tin chi tiết

Tên tiếng Việt
HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH YÊN BÁI
Tên viết tắt
Tên tiếng Anh
Địa chỉ trụ sở
Tổ 01, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại
029855888
Fax
Mục tiêu phát triển
Tôn chỉ hoạt động

Thông tin hoạt động

Lĩnh vực hoạt động


Dự án triển khai


Địa bàn hoạt động
Miền Bắc:
Miền Trung:
Miền Nam:
Quốc tế:
lacoste boty