Danh sách tổ chức phi chính phủ

Hội người khuyết tật tỉnh Ninh bình

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2007
 • Website: http://
 • Email: hoinguoikhuyettatnb@yahoo.com.vn

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Hội người khuyết tật tỉnh Ninh bình

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website: http://
 • Email: hoiluatgiayenbai@gmail.com

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Hội Luật gia tỉnh Yên Bái

Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ.

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2007
 • Website: http://www.dpcantho.org
 • Email: hongngabuithi@gmail.com

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ.

Trung tâm Hợp tác phát triển Cộng đồng

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2009
 • Website: http://
 • Email: cpcd.vn@gmail.com

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Trung tâm Hợp tác phát triển Cộng đồng

Hội Kinh tế môi trường Việt Nam

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website: http://kinhtemoitruong.vn
 • Email: toasoanktmt@gmail.com

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Hội Kinh tế môi trường Việt Nam

Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2013
 • Website: http://neove.org.vn
 • Email: neovetuoisang@gmail.com

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy

Trung tâm Tư vấn, Giám định dân sự

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2011
 • Website: http://giamdinhdansu.vn
 • Email: tuvangiamdinh@gmail.com

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Trung tâm Tư vấn, Giám định dân sự

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2008
 • Website: http://essi.org.vn
 • Email: info@essi.org.vn

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng (CENDI)

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2015
 • Website: http://www.cendiglobal.org
 • Email: cendi@cendiglobal.org

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng (CENDI)

Trung tâm Phát triển và Hội nhập

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2005
 • Website: http://www.cdivietnam.org
 • Email: info@cdivietnam.org

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Trung tâm Phát triển và Hội nhập

lacoste boty