Danh sách tổ chức phi chính phủ

HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email: luongkimduc@yaoo.com.vn

→ Xem thêm thông tin chi tiết về HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email: hoiluatgiayenbai@gmail.com

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Hội Luật gia tỉnh Yên Bái

HỘI ĐÔNG Y TỈNH YÊN BÁI

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email:

→ Xem thêm thông tin chi tiết về HỘI ĐÔNG Y TỈNH YÊN BÁI

Hội tiêu chuẩn bảo vệ ntd việt nam

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email: Sonybcn2005@yahoo.com

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Hội tiêu chuẩn bảo vệ ntd việt nam

Trung tâm dưỡng sinh

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email:

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Trung tâm dưỡng sinh

Câu lạc bộ năng lượng sinh học Chí Linh

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email:

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Câu lạc bộ năng lượng sinh học Chí Linh

Trung tâm năng lượng sinh học- phục hồi sức khỏe

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email:

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Trung tâm năng lượng sinh học- phục hồi sức khỏe

Chi hội mỏ địa chất

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email:

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Chi hội mỏ địa chất

Chi hội thư viện tỉnh

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email:

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Chi hội thư viện tỉnh

Chi hội địa vật lý

 • Loại hình tổ chức: Tổ chức phi chính phủ
 • Địa bàn: Thành phố Hà Nội
 • Năm thành lập: 2000
 • Website:
 • Email:

→ Xem thêm thông tin chi tiết về Chi hội địa vật lý

lacoste boty